Cấp Cô Độc Viên

Phát tâm T12/2016

Cập nhật: 03/01/2017
.
 

Phát tâm T12/2016

 
ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 12 NĂM 2016

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

4/12/2016

Lê Thị Ngọc Linh

Bình Dương

100.000

4/12/2016

Cù Thị Phúc

Q11

500.000

4/12/2016

Liên Ngọc

Hóc Môn

100.000

4/12/2016

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bình Dương

500.000

4/12/2016

Phật Tử

 

500.000

4/12/2016

Hoàng Kim Chi

Hà Nội

500.000

5/12/2016

Vũ Thị Tuyết

Thái Bình

100.000

6/12/2016

Lê Thị Hạnh

Tiền Giang

1.000.000

6/12/2016

Phan Kim Bơ

Bình Tân

100.000

7/12/2016

Phạm Thị Yến

Hải Phòng

500.000

7/12/2016

Phật tử Chùa Đỏ

Hải Phòng

1.000.000

8/12/2016

Không Loan

Bình Thuận

200.000

8/12/2016

Tô Thị Thức

Tân Phú

200.000

8/12/2016

Nguyễn Thị Ngà

Bình Chánh

250.000

8/12/2016

Nguyễn Thị Thạnh

Bình Chánh

97.000

8/12/2016

Vân Thị Sanh

Bình Chánh

100.000

8/12/2016

Quảng Hương

Đồng Nai

200.000

8/12/2016

Phật tử

Đồng Nai

600.000

8/12/2016

Huệ Thành

Sóc Trăng

200.000

8/12/2016

Đoàn Thị Nhựt

Q7

500.000

8/12/2016

Lan Thi

Q7

50.000

8/12/2016

Thiên Huệ

Đồng Nai

1.000.000

9/12/2016

Vũ Thị Khanh

Bình Thuận

450.000

9/12/2016

Bùi Thị Sang

Bình Phước

170.000

9/12/2016

Phật tử

Đắk Lắk

2.000.000

9/12/2016

Kim Chi

An Giang

200.000

11/12/2016

Hiền Ngọc

Q2

200.000

15/12/2016

Huệ Ngọc Hiền

Q6

1.000.000

15/12/2016

Chúc Quyên+Chúc Điền

Q3

5.000.000

15/12/2016

Trần Bích Nghĩa

Q10

500.000

16/12/2016

Liên Hương

Sóc Trăng

100.000

16/12/2016

Đoàn Phật tử Chùa Đỏ

Hải Phòng

650.000

16/12/2016

Nhuận Vân

Thủ Đức

500.000

17/12/2016

Phật tử

Bắc Ninh

400.000

18/12/2016

Bé Như Quỳnh

Đồng Nai

50.000

24/12/2016

Nguyễn Thị Mỹ

Mỹ

200 USD

Cộng:

19.517.000đ + 200 USD

CÚNG DƯỜNG QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/12/2016

Tài khoản IBVCB.0612160948391002

 

500.000

05/12/2016

DANG THI HUONG

 

200.000

Cộng:

700.000đ

 Tháng 12 năm 2016, quỹ học bổng nhận được tổng cộng: 20.217.000đ + 200 USD

Tin tức liên quan