Cấp Cô Độc Viên

Phát tâm T06/2017

Cập nhật: 24/07/2017
 

Phát tâm T06/2017

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ T6/2017

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

VNĐ

1/6/2017

Nguyễn Thị Hiền

Q12

50.000

2/6/2017

Nguyễn Trần Việt Hồng

Q4

800.000

4/6/2017

Viên Mãn

Mỹ

50 USD

4/6/2017

Lưu Thị Thúy Kiều

Bình Dương

500.000

5/6/2017

Phan Thiệm Khiêm

Mỹ

200 USD

5/6/2017

Phan Minh Khiết

Mỹ

100 USD

7/6/2017

Dương Quân Hà

Tây Ninh

250.000

7/6/2017

Dương Minh Hiền

Tây Ninh

250.000

8/6/2017

Lê Văn Thanh

Phan Thiết

200.000

10/6/2017

Nguyễn Thu Hường

Thái Bình

20.000.000

11/6/2017

Đỗ Phương Anh

Nhà Bè

300.000

Cộng:

22.350.000

CHUYỂN KHOẢN TÀI KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

VNĐ

19/06/2017

Sender:48304001.DD:190617.SHGD:10003643.BO:DANG THI THUC DOAN.GIA DINH PHAT TU THIEN PHUOC

300.000

13/06/2017

BAC SI LAN ANH (TAI MUI HONG )

2.000.000

5/6/2017

Sender:48304001.DD:050617.SHGD:10006688.BO:DANG THI HUONG

200.000

5/6/2017

IBVCB.0506170073303001.NguyenThiThanhTuyen

500.000

3/6/2017

IBVCB.0306170785496001.

500.000

2/6/2017

HUE NGOC

700.000

2/6/2017

LUONG KIM THANH

500.000

Cộng:

4.700.000

  TỔNG KẾT THÁNG 06/2017

Tồn tháng 05/2017

82.189.000

 + 1.550 USD + 100 AUD

Văn phòng nhận:

22.350.000

 + 350 USD

Tu 1 ngày Phật tử phát tâm:

12.130.000

Thùng UMTT tại VP:

70.500.000

Chuyển khoản:

4.700.000

Heo đất

4.287.000

Tổng tháng 06/2017:

196.156.000

 + 1900 USD + 100 AUD

Tin tức liên quan