Cấp Cô Độc Viên

Phát tâm T05/2017

Cập nhật: 10/06/2017
 

Phát tâm T05/2017

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ THÁNG 5/ 2017

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN
VNĐ

1/5/2017

Diệu Thảo

Tân Bình

200.000

1/5/2017

Liên Nga

Hóc Môn

200.000

9/5/2017

Nguyên Dương

Gò Vấp

200.000

9/5/2017

Hồ Thị Khoa

Thủ Đức

300.000

9/5/2017

Vương Thị Mỹ Hạnh

Bình Dương

1.000.000

9/5/2017

Cô Mỹ

Hàn Quốc

460.000đ + 50USD

10/5/2017

Tịnh Minh Tâm

Bình Thạnh

100.000

10/5/2017

Dương Thị Gái

Bình Dương

1.000.000

10/5/2017

Hồng Kim Tuyến

Bình Tân

200.000

10/5/2017

Diệu Hiền

Bình Tân

50.000

10/5/2017

Văn Thị Huế

Tân Phú

3.000.000

10/5/2017

Huệ Ngọc Hiền

Q6

500.000

13/5/20 17

Lê Minh Trí

Mỹ

2.000.000

21/5/2017

Trịnh Thị Hạnh

Bình Dương

300.000

21/5/2017

Nguyễn Mỹ Lý

Q4

500.000

23/5/2017

Huỳnh Chưng Vương

Tây Ninh

500.000

23/5/2017

Chú Cao

Củ Chi

8.000.000

24/5/2017

Kỳ Duyên

 

1.000.000

25/5/2017

Liên Hải

Thụy Sĩ

1.100.000

26/5/2017

Nguyễn Ngọc Sương

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Tô Thị Thu Vân

Bình Dương

1.000.000

28/5/2017

Nguyễn Đỗ Đức Thịnh

Q3

1.500.000

28/5/2017

Phạm Thị Phương

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Diệu Huệ

 Q8

500.000

28/5/2017

Nguyễn Văn Trung

Gò Vấp

100.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hóc Môn

200.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Q5

100.000

28/5/2017

Liên Linh

Q7

400.000

 

CHUYỂN KHOẢN TÀI KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

VNĐ

25/05/2017

Sender:79321001.Dd:250517.Shgd:10002964.Bo:To Ngoc Kim Oanh

1.000.000

12/5/2017

Sender:48304001.Dd:120517.Shgd:10000931.Bo:Dang Thi Thuc Doan

300.000

5/5/2017

Sender:48304001.Dd:050517.Shgd:10000210.Bo:Dang Thi Huong

400.000

10/5/2017

Sender:01307001.Dd:100517.Shgd:10002056.Bo:Hoang Thi Bac

500.000

8/5/2017

Sender:79303001.Dd:080517.Shgd:10012163.Bo:Nguyen Van Thuc

200.000

28/04/2017

Sender:79311001.Dd:280417.Shgd:18281095.Bo:

Nguyen Van Viet

500.000

5/4/2017

Vu Minh Tu Nt// Chi Vo Thi Luyen

3.500.000

3/4/2017

Luong Kim Thanh (Dieu Niem)

500.000


TỔNG KẾT THÁNG 05/2017

- Văn phòng nhận: 25.110.000đ + 50 USD

Tu 1 ngày Phật tử phát tâm: 12.989.000đ

Thùng UMTT tại VP: 82.170.000đ

Chuyển khoản: 6.400.000đ

Ve chai: 1.550.000đ

Tổng tháng 05/2017: 128.219.000 + 50 USD


Tin tức liên quan