Cấp Cô Độc Viên

Phát tâm T03/2017

Cập nhật: 06/04/2017
 

Phát tâm T03/2017

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG

(VĂN PHÒNG THU)

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1/3/2017

Diệu Nhã

Q5

500,000

5/3/2017

Trương Văn Khôi + Hà Thị Hảo

Tân Bình

3,000,000

5/3/2017

Nguyễn Thị Quỳnh Đào

Tân Phú

200,000

11/3/2017

Trần Quang Minh

Cần Thơ

500,000

11/3/2017

Vũ Thị Tuyết

Thái Bình

200,000

12/3/2017

Đỗ Thị Thanh Nga

Bình Tân

200,000

12/3/2017

Văn Thị Loan

Hóc Môn

500,000

12/3/2017

Tân Phước

Q12

150,000

12/3/2017

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300,000

12/3/2017

Đức Hòa

Tân Phú

500,000

13/3/2017

Sc. Huệ Anh

Mỹ

2,000,000

16/3/2017

Đỗ Thái Hà

Q1

400,000

19/3/2017

Diếu Hiếu

Q10

100,000

26/3/2017

Hà Tuyết Thu

Tân Phú

500,000

26/3/2017

Lý Thanh Phương

Nhà Bè

200,000

28/3/2017

Chúng Bồ Tát Giới

Hp

3,000,000

29/3/2017

Ngô Quang Hiệp

Phú Nhuận

1,000,000

30/3/2017

Phật tử

 

1,000,000

31/3/2017

Hoàng Vị Nam Phương

Hóc Môn

300,000

 CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

27/03/2017

DINH TA;0905512573;KHUYEN HOC

2,000,000

26/03/2017

IBVCB.2603170234429001.

1,000,000

23/03/2017

IBVCB.2203170545477004.

1,000,000

22/03/2017

LE THI THANH THUY

200,000

20/03/2017

Sender:79303001.DD:200317.SHGD:10004183.BO:TRUONG TUYET TRAM.TRUONG TUYET TRAM

1,000,000

15/03/2017

IBVCB.1503170250371002.PT LIEN LOAN TP ha long quang ninh

500,000

11/03/2017

IBVCB.1103170705166001.

500,000

07/03/2017

LAM THI NHI

1,000,000

06/03/2017

Sender:48304001.DD:060317.SHGD:10010184.BO:DANG THI HUONG.

200,000

02/03/2017

/Ref:P0210125407{//}BYHOW1703020703570 NGUYEN THI LAN DVi CHUYEN:NGUYEN THI LAN 132 PHUNG TA CHU AN LAC A BTAN HCM HCM

2,000,000

16/03/2017

Sender:79303008.DD:160317.SHGD:10003654.BO:PHAM THI THUY HANG.QUANG THUONG

2,000,000

13/03/2017

Sender:48304001.DD:130317.SHGD:10004536.BO:TRAN THI YEN THAO.

1,000,000

Tin tức liên quan