Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T09/2018

Cập nhật: 18/10/2018
 

Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T09/2018

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ ƯƠM MẦM TT

T9/2018

VĂN PHÒNG NHẬN

Ngày

Họ và tên

Địa chỉ

 Số tiền

01/09/2018

Lê Thị Nguyệt

Đắk Lắk

200.000

01/09/2018

Mai Thị Ngọc Tiên

Trà Vinh

250.000

01/09/2018

Mã Thị Mỹ Tiên

Nha Trang

300.000

01/09/2018

Phật tử

Vũng Tàu

700.000

01/09/2018

Liên Lợi

Bình Chánh

1.000.000

01/09/2018

Thiện Huệ

Đồng Nai

1.000.000

02/09/2018

Phật tử

Thủ Đức

100.000

02/09/2018

Ngô Đức Năng

Mỹ

500.000

02/09/2018

Phạm Thị Thúy Hằng

Tân Bình

1.000.000

02/09/2018

Liên Hoa

Quận 10

1.000.000

04/09/2018

Liên Thu

Bình Chánh

300.000

04/09/2018

Tâm Viên

Lâm Đồng

500.000

09/09/2018

Hồ Thị Ngọc Tuyết

Quận 7

500.000

09/09/2018

Hồ Thị Ngọc Nga

Quận 7

500.000

10/09/2018

Phan Thị Trâm

Quận 9

100.000

12/09/2018

Nguyễn Minh Hảo

Hóc Môn

100.000

12/09/2018

Nguyễn Minh Hóa

Hóc Môn

100.000

16/9/2018

Đỗ Ngọc Minh Châu

Quận 3

200.000

16/9/2018

Ngô Anh Khoa

Đồng Nai

200.000

16/9/2018

Nguyễn Cát + Nguyên Đan

Phú Nhuận

500.000

16/9/2018

Hồ Lộc Mùi

Bình Dương

500.000

22/9/2018

Diệu Trí

HCM

50.000

22/9/2018

Phạm Huỳnh Quang Huy

 

100.000

22/9/2018

Diệu Hạnh

Bình Tân

1.000.000

23/9/2018

Nguyễn Ngọc Bảo Khanh

Gò Vấp

500.000

23/9/2018

Liên Loan

Hóc Môn

500.000

23/9/2018

Văn Công Toản

Hóc Môn

500.000

24/9/2018

Hiếu Thảo

Gò Dầu

50.000

24/9/2018

Anh Đức

Tân Bình

500.000

25/9/2018

Liên Liễu

Bình Tân

330.000

30/9/2018

Trần Ngọc Bạch Vân

Thủ Đức

200.000

30/9/2018

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

19/09/2018

Sender:79307005.DD:190918.SHGD:10017665.BO:DANG THI THUC DOAN.IBUOM MAM TRI TUE

1.000.000

11/09/2018

Sender:79334001.DD:110918.SHGD:10000554.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY HOC BONG UO M MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP

500.000

04/09/2018

MBVCB78771209. 500 uom mam tri tue.CT tu 0371000452661 BUI THI MINH THU

500.000

24/09/2018

Sender:01201003.DD:240918.SHGD:10000703.BO:NGUYEN HOANG ANH.DONG GOP UOM MAM TRI TUE

1.000.000

18/09/2018

509001.180918.104011.UNG HO QUY UOM MAM TRI TUE

1.000.000

13/09/2018

000090.130918.111009.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE

1.000.000

12/09/2018

986418.120918.163608. Dong gop quy hoc bong uom mam tri tue FT18255563036061

1.000.000

11/09/2018

IBVCB.1109180204709003. ung ho quy hoc bong Uom Mam Tri Tue

3.000.000

06/09/2018

Sender:48304001.DD:060918.SHGD:10004408.BO:DANG THI HUONG.UNG HO CTRINH Í UMTTÍ VAÍ QUY TA NG TAI

400.000

03/09/2018

612195.020918.213321.Le Thi Huong Mai va Le Thi Hien Man ung ho Quy Uom mam Tri tue

200.000

Tin tức liên quan