Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T08/2018

Cập nhật: 14/10/2018
 

Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T08/2018

 

 

DANH SÁCH PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP QUỸ ƯƠM MẦM TT

THÁNG 8/2018

VĂN PHÒNG NHẬN

Ngày

Họ và tên

Địa chỉ

 S.Tiền

02/08/2018

Phan Thị Xuyến

Gò Vấp

200.000

02/08/2018

Vũ Ngọc Vân Anh

Gò Vấp

200.000

04/08/2018

Đinh Thị Hiên

 

200.000

05/08/2018

Nguyễn Ngọc

Bình Thạnh

100.000

09/08/2018

Đào Thị Ngọc Vân

Q.9

50.000

12/08/2018

Phạm Huỳnh Gia Huy

 

50.000

12/08/2018

Phạm Huỳnh Quang Thiện

 

50.000

12/08/2018

Huỳnh Kim Phượng

 

50.000

12/08/2018

Nguyễn Minh Triết

 

50.000

12/08/2018

Đồ Thị Tàu

Q.12

500.000

13/8/2018

Hồ Thị Trinh

Bình Tân

100.000

14/8/2018

Phật tử

 

200.000

17/8/2018

Lê Nguyễn Kiều Oanh

Quận 9

1.000.000

18/8/2018

CLB Tiểu Linh Đăng

Bình Dương

1.000.000

19/8/2018

Liên Hiền

Quận 12

200.000

22/8/2018

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

250.000

24/8/2018

Gia Huy

Tiền Giang

400.000

24/8/2018

Minh Nghĩa

Quận 7

500.000

25/8/2018

Đoàn Xuân Hữu

Tân Bình

100.000

25/8/2018

Đào Văn Thịnh

Tân Bình

100.000

25/8/2018

Nguyễn Tường Vi

Quận 12

200.000

25/8/2018

Nguyễn Thị Kim Chi

Bình Chánh

500.000

25/8/2018

Đinh Ngọc Lâm

Bình Tân

1.000.000

26/8/2018

Nguyễn Minh Hảo

Hóc Môn

100.000

26/8/2018

Nguyễn Minh Hóa

Hóc Môn

100.000

30/8/2018

Diệu Phổ

Đắk Lắk

400.000

31/8/2018

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bình Thạnh

100.000

31/8/2018

Nguyễn Thị Thu Hường

Bình Thạnh

100.000

31/8/2018

Nguyễn Thị Thu Hồng

Bình Thạnh

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

 

Ngày

Mô Tả

Số Tiền

03/08/2018

Sender:48304001.DD:030818.SHGD:10003333.BO:DANG THI HUONG.UNG HO CTRINH Í UMTTÍ VA Í QUY T ANG TAIÍ TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM

400.000

03/08/2018

586222.030818.153105. 500 uom mam tri tue

500.000

08/08/2018

Sender:01202021.DD:080818.SHGD:10003681.BO:LE THI NU.UOM MAM TRI TUE

500.000

17/08/2018

723823.170818.204545.Ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

500.000

24/08/2018

Sender:79307006.DD:240818.SHGD:10000175.BO:HOANG THI BAC.QUY HOC BONGÍVUON MAM TRI TUEÍQUA TANG CHO THE HE TUONG LAI

500.000

27/08/2018

Sender:01202021.DD:270818.SHGD:10003334.BO:LE THI NU.UOM MAM TRI TUE

500.000

11/08/2018

IBVCB.1108180910984004.Con Ung ho quy uom mam tri tue cua thay

500.000

Tin tức liên quan