Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2021

Cập nhật: 18/01/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 12/2021

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/12/2021

Trần thác Phương Anh

 

50.000

15/12/2021

Nguyễn Thị Ngát

 

500.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/12/2021

Nguyễn Thị Ngát

 

500.000

18/12/2021

Chú Bình

 

2.000.000

 

     CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/12/2021

MBVCB.1540119452.GDPT TINH TAI-GOP QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANGPHAP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

01/12/2021

654944.011221.091517.CON UNG HO QUY HB UOM MAM TRI TUE.CON CAM ON THAY.DUONG THI VAN AN-011221-09:15:10 654944

1.000.000

01/12/2021

IBVCB.1541469566.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Dec 21..CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

02/12/2021

064191.021221.203357.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

100.000

04/12/2021

MBVCB.1549259620.cung duong quy dao tao tang tai ngo chan tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

05/12/2021

MBVCB.1549810388.Ung ho quy Uom mam tri tue.CT tu 0181003516719 TRAN VINH THUAN

500.000

06/12/2021

659329.061221.140300.Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

200.000

07/12/2021

 

MBVCB.1554725289.NGUYEN THI THUY DUONG ung ho quy UMTT.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

 

10/12/2021

411750.101221.095431.Co Lieu va be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400.000

12/12/2021

878577.121221.092215.Vietcombank;0071000651615;PHAM THI BICH TRAM Cung duong quy dao tao tang tai NGO CHAN TU

2.000.000

Tin tức liên quan