Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2020

Cập nhật: 04/01/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 12/2020

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/12/2020

Nguyễn Thị Đặng

----Hà Nội

50.000

12/12/2020

Phật Tử

 

100.000

13/12/2020

Liên Linh

----TP HCM

250.000

16/12/2020

Cô Loan

----TP HCM

40.000

20/12/2020

Châu Thị Cúc

----TP HCM

200.000

20/12/2020

Bùi Thị Hường

----TP HCM

500.000

20/12/2020

Diệu Thanh

Bà Rịa – Vũng Tàu

2.000.000

20/12/2020

Ngọc Anh

----TP HCM

50.000

20/12/2020

Tuệ Sơn

----TP HCM

50.000

20/12/2020

Diệu Yến

----TP HCM

20.000

22/12/2020

Từ Huệ

----TP HCM

100.000

22/12/2020

Liên Thư

----TP HCM

100.000

24/12/2020

Phạm Thị Cúc

----TP HCM

200.000

25/12/2020

Thiện Huệ

----Đồng Nai

500.000

26/12/2020

Trần Thị Nhàn

----Kon Tum

100.000

28/12/2020

Phạm Thị Dung

----TP HCM

200.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2020

Hoàng Văn Dân

----TP HCM

200.000

04/12/2020

Nguyễn Thị Đặng

----Hà Nội

50.000

04/12/2020

Lê thị Ngọc Thủy

----TP HCM

1.000.000

04/12/2020

Ngọc Tuyền +Hũu Thiện

----TP HCM

600.000

12/12/2020

Phật Tử

 

100.000

16/12/2020

Mang Trung Trân

----Nước ngoài

50 USD

20/12/2020

Châu Thị Cúc

----TP HCM

200.000

20/12/2020

Tịnh Minh + Tịnh Hải

----TP HCM

300.000

20/12/2020

NGọc Mai

----An Giang

1.000.000

20/12/2020

Liên Nhàn

----TP HCM

100.000

22/12/2020

Từ Huệ

----TP HCM

100.000

22/12/2020

Liên Thư

----TP HCM

100.000

24/12/2020

Phương bảo

----TP HCM

500.000

24/12/2020

Liên Ánh

----TP HCM

500.000

24/12/2020

Nguyễn Thị Kim Hương

----Đắk Lắk

500.000

24/12/2020

Liên Hân

----TP HCM

1.000.000

25/12/2020

Thiện Huệ

 

1.000.000

27/12/2020

Liên Mỹ

----TP HCM

9.000.000

28/12/2020

Phật Tử

----TP HCM

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

30/12/2020

Sender:01357001.DD:301220.SHGD:10001028.BO:VU THI THANH NGAN.CON XIN CUNG DUONG QUY TANG TAI NGO CHAN TU

30.000.000

22/12/2020

DANG VUONG GIA+PHAM VAN MINH DONG GOP QUY HOC BONG CHUA HOANG PHAP

1.000.000

21/12/2020

SHGD:10001705.DD:201221.BO:TONG HO THI THANH TRUC.Remark:IBTAM NGUYET UNG HO QUY UOM MAM TRI TUE

5.000.000

11/12/2020

507170.111220.110812.Gd Hong Hanh ung ho quy dao tao tang tai chua Hoang Phap FT20346970381250

600.000

05/12/2020

020198.041220.232714.Nguyen Ngoc cung duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

05/12/2020

361505.051220.180728.BE NGUYEN PHUC XIN CUNG DUONG CHO QUY DAO TAO TANG TAI NGO CHAN TU-051220-18:07:09 361505

2.000.000

05/12/2020

MBVCB.880310706.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

04/12/2020

Sender:48304001.DD:041220.SHGD:10023081.BO:PHAN THI TUYET HONG.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAMTRI TUE TAI NGOAI THUONG VIET NAM BEN CHUONG DUONG

1.000.000

29/12/2020

MBVCB.916353863.Thuy Duong ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

15/12/2020

801443.151220.134241.ung ho ctrinh UMTT va quy tang tai chua Hoang Phap

400.000

07/12/2020

572383.071220.125658.QUY UOM MAM TRI TUE-071220-12:56:57 572383

100.000

01/12/2020

IBVCB.875398897.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

Tin tức liên quan