Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2022

Cập nhật: 05/12/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2022

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 11/2022

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

ĐỊA CHỈ

09/11/2022

Phật Tử

820,000

----Đồng Nai

22/11/2022

Đồng Xuân Hồng Khánh

500,000

----TP HCM

24/11/2022

Diệu Ngữ

100,000

----TP HCM

27/11/2022

Diệu Hảo

300,000

----Đồng Nai

 

CHUYỂN KHOẢN

STT

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

1

23/11/2022

Pham Hoang Phuc ung ho Quy Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

100,000

2

02/11/2022

TRAN HOANG DUC chuyen tien Ung ho Hb UMTT

200,000

3

08/11/2022

Phat tu Loi Minh Trang ung ho quy Uom Mam Tri Tue

1,000,000

4

11/11/2022

DIEU TRANG ung ho UOM MAM TRI TUE.CT tu 0281001186879 VUONG KHANH NGOC DIEM

200,000

5

13/11/2022

ung ho ctrinh UMTT va quy Tang Tai chua Hoang phap

400,000

6

17/11/2022

TLT ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

50,000

7

17/11/2022

NGUYEN THI PHUONG. 995222111755427 Phuong Minh hoc bong chua Hoang Phap

1,000,000

8

19/11/2022

NGUYEN THI THUY DUONG ung ho quy UMTT.

100,000

9

19/11/2022

059679.191122.161644.Co Lieu va GD be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400,000

10

21/11/2022

UNG HO QUY TRAO HOC BONG UMTT.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200,000

 

QUỸ ĐÀO TẠO TĂNG TÀI

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

ĐỊA CHỈ

01/11/2022

GĐ Đặng Thị Hương Lan

1,000,000

----TP HCM

09/11/2022

Phật Tử

1,000,000

----Đồng Nai

09/11/2022

Ngọc Mai

500,000

----An Giang

09/11/2022

Hồ Thị Kiều Ngân

2,000,000

----TP HCM

26/11/2022

Diệu Thiện

2,000,000

----TP HCM

30/11/2022

Liên Mỹ

3,000,000

----TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN

STT

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

1

01/11/2022

GDPT TINH TAI- CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANGPHAP HM-. CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1,000,000

2

02/11/2022

PT VAN AN LOP PPUDHP CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI

500,000

3

02/11/2022

CD QUY TANG TAI

2,000,000

4

10/11/2022

Vu.T.Nguyet-Cung duong Quy dao tao Tang Tai Ngo Chan Tu-0938840802-HaNoi

100,000

5

15/11/2022

LOP PPUDHP THANH KINH CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI

710,000

6

16/11/2022

LOP PPUDHP CUNG DUONG TAM BAO QUY DAO TAO TANG TAI

500,000

7

16/11/2022

LOP PPUDHP CUNG DUONG TAM BAO QUY DAO TAO TANG TAI

200,000

8

18/11/2022

PHAM THI ANH DAO chuyen tien cung duong quy dao tao tang tai 300.000

300,000

9

21/11/2022

Con Vien thanh cung duong quy Tang tai.CT tu 0901000030635 PHAM THI NHAT

5,000,000

10

23/11/2022

Pham Hoang Tung ung ho Quy tang tai.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

100,000

11

01/11/2022

Ung ho quy uom mam tri tue va quy tang tai. CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200,000

12

06/11/2022

Cung duong quy dao tao tang tai Ngo C.Tu. CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200,000

 

Tin tức liên quan