Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2019

Cập nhật: 07/12/2019
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2019

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 11/2019

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/11/2019

Phạm Thị Phương Thảo

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Nguyễn Minh Đăng

TP HCM

200.000

03/11/2019

Nguyễn Vân Anh

TP HCM

200.000

03/11/2019

Nguyễn Tấn

TP HCM

500.000

03/11/2019

Phạm Huỳnh Quang Huy

TP HCM

100.000

03/11/2019

Chúc Diên

TP HCM

3.000.000

06/11/2019

Tịnh Bảo

TP HCM

1.000.000

08/11/2019

Như + Hậu + Dung + Trung

TP HCM

10.000.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

12/11/2019

Trúc Diệu Mẫn

Đồng Nai

100.000

12/11/2019

Liên Hoa

TP HCM

700.000

26/11/2019

Phạm Thị Dung

TP HCM

200.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/11/2019

Tịnh Minh

TP HCM

100.000

03/11/2019

Tịnh Hải

TP HCM

100.000

03/11/2019

Nguyễn Văn Thuận

TP HCM

50.000

03/11/2019

Phật tử

An Giang

1.000.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Ngọc Minh

TP HCM

50.000

03/11/2019

Đào Ngọc Hồng

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Tịnh Hùng

TP HCM

500.000

03/11/2019

Nguyễn Minh Triết

TP HCM

100.000

03/11/2019

Gia đình

TP HCM

250.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

12/11/2019

Nguyễn Đức Vinh

TP HCM

1.000.000

12/11/2019

Liên Hoa

TP HCM

800.000

22/11/2019

Phạm Thị Nguyệt

TP HCM

400.000

27/11/2019

Nguyễn Trần Minh Thư

TP HCM

500.000

27/11/2019

Nguyễn Trần Minh Uyên

TP HCM

500.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

20/11/2019

 

/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:F61117068873000{//}VAL:191120USD82,00 /33B:USD100,00 /Tlx:SW19 11202404 /Pmnt:UNG HO QUY HOC BONG .UOM MAM TRI TUE. RFB 6798UBBIN407479 /71A:SHA /B.O:/NO8265803915088HIEN THU NGUYENKINGOS GATE 17/NO/0457 OSLO /F.

1.846.572

12/11/19

 

Sender:79334001.DD:121119.SHGD:10000333.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY DAO TAO TAN G TAI CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

600.000

 

12/11/19

 

Sender:79334001.DD:121119.SHGD:10000335.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY HOC BONG UO M MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

600.000

 

02/11/19

 

238893.021119.152228.Con xin cung duong uom mam tri tue

100.000

 

02/11/19

 

MBVCB267109572.Dong gop quy Uom mam tri tue.CT tu 0421000530255 NGUYEN THI THUY VAN toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

2.000.000

 

01/11/19

 

MBVCB266704065.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

 

 

Tin tức liên quan