Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2021

Cập nhật: 08/11/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 10/2021

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

19/10/2021

Phạm Thanh Phong

TP HCM

4.000.000

19/10/2021

Ngô Phạm Vân Khánh

TP Hồ Chí Minh

160.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

30/10/2021

118904.301021.090215.UNG HO QUY UOM MAM TRI TUE-301021-09:01:46 118904

200.000

29/10/2021

061308.291021.212539.CON XIN UNG HO QUY UOM MAM TRI TUE-291021-21:25:40 061308

200.000

19/10/2021

SHGD:10002980.DD:211019.BO:HOANG THI BAC.Remark:500 CUNG DUONG TAM BAO.500 UNH HO DONG BAO NGHEO.500 UNG HO UOM MAM TREN

500.000

11/10/2021

804913.111021.163043.ung ho ct UMTT va Quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

06/10/2021

130807.061021.202420.Ung ho Hoc bong Uom mam tri tue

200.000

03/10/2021

591114.031021.091445.Ung ho Qui hoc bong uom mam tri tue

1.000.000

01/10/2021

049944.011021.212828.ZP5VSTVR1RKI 211001...1786 Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

300.000

29/10/2021

DANG MINH NGA NT BA VUONG MINH SAO HUN PHUOC QUY HOC BONG CHUA HOANG PHAP

500.000

24/10/2021

464007.241021.102327.Ung ho quy Uom Mam Tri Tue

100.000

12/10/2021

MBVCB.1421628807.Ung ho quy uom mam tri tue.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN

100.000

11/10/2021

180094.111021.084111.Ung ho quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu

2.000.000

11/10/2021

175218.111021.083817.Ung ho quy uom mam tri tue

2.000.000

06/10/2021

MBVCB.1406660080.GDPT NGO MINH HAI-GOP QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

01/10/2021

IBVCB.1396833834.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Oct 21.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

01/10/2021

332185.011021.040919.DUONG THI VAN AN-UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE

CON CAM ON QUY THAY-011021-04:08:46 332185

500.000

 

 

Tin tức liên quan