Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2019

Cập nhật: 22/11/2019
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2019

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 10/2019

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

06/10/2019

Thầy Tâm Nguyệt

2.000.000

12/10/2019

Nguyễn Lan Anh

100.000

13/10/2019

Phật tử

3.000.000

15/10/2019

Phan Thị Thạnh Vị

500.000

20/10/2019

Phan Thị Nhiệm

200.000

20/10/2019

Nguyễn Minh Hảo

50.000

20/10/2019

Phan Thị Nhiệm

200.000

21/10/2019

Nguyễn Minh Hảo

50.000

21/10/2019

Nguyễn Minh Hóa

50.000

23/10/2019

Đỗ Xuân Bính

100.000

23/10/2019

Đỗ Hoàng Phúc

100.000

26/10/2019

Trần Thị To

500.000

26/10/2019

Cô Ngọc Tồn

500.000

28/10/2019

Gia Hân

108.000

27/10/2019

Vũ Anh Hoàng

1.000.000

29/10/2019

Liên Cúc

500.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/10/2019

Liên Mỹ

Gò Vấp

400.000

05/10/2019

Nguyên Ngọc

Bình Thạnh

1.000.000

09/10/2019

Cù Thị Lệ Mi

Q.12

500.000

15/10/2019

Phan Thị Thạnh Vị

Q.1

100.000

27/10/2019

Vũ Anh Hoàng

Tp. HCM

1.000.000

29/10/2019

Liên Cúc

Bình Chánh

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

13/10/2019

 

863593.131019.120953.TANG TAI FT19287794519503

1.000.000

24/10/2019

 

Sender:79334001.DD:241019.SHGD:10000903.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY DAO TAO TAN G TAI CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

500.000

11/10/2019

 

Sender:79334001.DD:111019.SHGD:10001679.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY HOC BONG UO M MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

500.000

1/10/2019

 

MBVCB246919185.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

28/10/2019

 

Sender:79314013.DD:281019.SHGD:10001967.BO:PHAM DANG ANH KHOA.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE

300.000

26/10/2019

 

810511.251019.224841.Vietcombank 0071000886404 HO THI TUYET NHI chuyen khoan UNG HO QUY TANG TAI VA HOC BONG UOM MAM TRI

200.000

22/10/2019

 

Sender:01202001.DD:221019.SHGD:10005263.BO:LY HOANG HAI YEN.995219102257302 HOC BONG UOM MAM TRI TUE

200.000

21/10/2019

 

Sender:01321001.DD:211019.SHGD:10000543.BO:DANG THI HUONG.UNG HO QUY UMTT VA QUY TANG TAI NCT CHUA HOANG PHAP

400.000

Tin tức liên quan