Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2022

Cập nhật: 20/10/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2022

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 09/2022

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

09/09/2022

Hoắc Lệ Thanh

----TP HCM

1.000.000

09/09/2022

Hạnh Thanh

----TP HCM

2.000.000

21/09/2022

Tổng Thị Cẩm Sáu

----Nước ngoài

300 AUD

26/09/2022

Diệu Ngữ

----TP HCM

100.000

 

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2022

Phật tử

 

600.000

06/09/2022

Trần Mỹ Lệ

 

5.000.000

15/09/2022

Phật tử

 

1.000.000

25/09/2022

Liên Hoa

 

500.000

26/09/2022

Phật tử

 

1.000.000

 

 

CHUYỂN KHOẢN
 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/09/2022
 

MBVCB.2403887148.Ung ho quy uom mam tri tue va quy tang tai.CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

05/09/2022
 

SHGD:10003137.DD:220905.BO:NGUYEN THI PHUONG.Remark:995222090556272 Phuong Minh hoc bong chua Hoang Phap

1.000.000

05/09/2022
 

MBVCB.2416898325.Quy dao tao tang tai NC.Tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

06/09/2022
 

MBVCB.2418439629.Pham Hoang Tung ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

06/09/2022
 

MBVCB.2418446068.Pham Hoang Phuc ung ho Quy Tang tai.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

10/09/2022
 

MBVCB.2434158450.TRAN HOANG DUC Ung ho quy hoc bong UOM MAM TRI TUE.CT tu 0391001002567 TRAN HOANG DUC

200.000

17/09/2022
 

MBVCB.2463962995.Trieu Mai Lam ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

20/09/2022
 

696063.200922.093119.Co Lieu va GD be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400.000

27/09/2022
 

MBVCB.2499057745.NGUYEN THI THUY DUONG ung ho quy UMTT.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

30/09/2022
 

MBVCB.2513521794.Ung ho quy uom mam tri tue & quy tang tai.CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

04/09/2022
 

895263.040922.200801.Chuyen tien vao quy Uom mam tri tue

500.000

10/09/2022
 

602744.100922.103735.Con Thanh Kinh bo thi cung kinh hoan hy Cung Duong Muoi gao xi dau thuc pham cho quy doi song Phat Su tang ni tang chung a tlba

20.000

12/09/2022
 

160342.120922.104529.Con Thanh Kinh hoan hy Cung Duong Muoi gao thuc pham tinh tai y phuc phuong tien cho chua phat su tang chung tang ni dang hoa cung phat tlba

20.000

15/09/2022
 

267222.150922.063000.Con Thanh Kinh hoan hy Cung Duong Muoi gao thuc pham tinh tai y phuc phuong tien cho chua phat su tang chung tang ni dang hoa cung phat tlba

20.000

18/09/2022
 

386648.180922.150141.PHAM THI ANH DAO phap danh Dieu chuyen tien cung duong Tam Bao 500k cung duong dao tao tang tai 300k

800.000

21/09/2022
 

269032.210922.080429.VCB;0071000651615;NGUYEN THI HOAI TAM chuyen khoan con xin cung duong quy dao tao tang tai ngo chan tu

1.000.000

27/09/2022
 

MBVCB.2499142667.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

29/09/2022
 

465608.290922.174622.HA THI MY HANH quy dao tao Tang tai

200.000

 

Tin tức liên quan