Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2021

Cập nhật: 05/10/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 09/2021
 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

27/04/2021

441644.270421.182224.MO PHAT CON CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI A DI DA PHAT-270421-18:23:35 441644

5.000.000

26/04/2021

MBVCB.1108812529.HO THI TUYET NHI ung ho quy Uom mam tri tue.CT tu 0871004250775 HO THI TUYET NHI

100.000

22/04/2021

136813.220421.212209.Nguyen Ngoc cung duong Quy Tang tai

100.000

19/04/2021

MBVCB.1096746200.NGUYEN THI NGOC VAN ung ho quy Dao Trang.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

13/04/2021

566494.130421.111522.cung duong quy dao tao tang tai chua hoang phap

200.000

12/04/2021

500274.120421.111334.Ung ho quy dao tao tang tai chua Hoang Phap FT21102571200565

500.000

06/04/2021

IBVCB.1073916599.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Apr 21.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

02/04/2021

657959.020421.192937.CON CHUYEN TIEN CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI-020421-19:29:28 657959

5.000.000

01/04/2021

MBVCB.1065578641.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

29/04/2021

900731.290421.205254.Hang Phuong ung ho quy uom mam tri tue

3.000.000

25/04/2021

362295.250421.150613.Uom mam tri tue FT21116711171605

200.000

12/04/2021

163638.120421.085638.Cung duong uom mam tri tue

500.000

11/04/2021

187051.110421.103413.cung duong ctrinh UMTT va Quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

08/04/2021

046005.080421.062815.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

300.000

Tin tức liên quan