Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2020

Cập nhật: 07/10/2020
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 09/2020

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/09/2020

Hoàng Thị Lương

TP HCM

50.000

02/09/2020

Nguyễn Phát Lâm

TP HCM

200.000

02/09/2020

Lê Thị Bắc

TP HCM

500.000

06/09/2020

Tịnh Trí

TP HCM

500.000

13/09/2020

Trần Thục My

Nước ngoài

200.000

13/09/2020

GĐ. Liên Hoa

TP HCM

500.000

16/09/2020

Liên Hân

TP HCM

100.000

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

20/09/2020

Võ Văn Hẹn

Tiền Giang

200.000

20/09/2020

Nguyễn Văn Thuận + Tring + Hải

TP HCM

200.000

20/09/2020

Diệu Thanh

TP HCM

50.000

20/09/2020

Tuệ Sơn + Diệu Yến

TP HCM

70.000

20/09/2020

Diệu Hảo

Đồng Nai

1.000.000

20/09/2020

Vũ Thanh Bình

Bình Dương

100.000

20/09/2020

Chúc Quyên

TP HCM

2.500.000

20/09/2020

Chúc Điền

TP HCM

2.500.000

25/09/2020

Cô QUẬN Tư

TP HCM

200.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

ĐỊA CHỈ

02/09/2020

Am Hòa

500.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Tiến Đạt

500.000

TP HCM

02/09/2020

Trần Quang Huy

500.000

TP HCM

02/09/2020

Văn Hưng

200.000

TP HCM

02/09/2020

Ỏn + Hai + Trang + Sử + Nhi

250.000

Vĩnh Long

04/09/2020

Nguyễn Thị Lịch

1.000.000

TP HCM

12/09/2020

Lý Tử Thánh

1.000.000

TP HCM

12/09/2020

Dương Thục Đan

500.000

Bến Tre

16/09/2020

Liên Hân

1.000.000

TP HCM

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

500.000

TP HCM

20/09/2020

Nguyễn Văn Thuận + Tring +Hải

300.000

TP HCM

20/09/2020

Nguyễn Thị Thanh Huyền

200.000

TP HCM

20/09/2020

Ngọc Mai

1.000.000

An Giang

20/09/2020

Liên Nhàn

100.000

Bến Tre

27/09/2020

Nguyễn Thị Thúy An

5.000.000

TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/10/2020

Sender:48304001.DD:021020.SHGD:10003686.BO:HO VAN THAI.HOAN HY TUY TAM .UOM MAM TRI TUE. TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HO CHI MINH

200.000

23/09/2020

IBVCB.780363851.Gd Dang Anh Quyen Bnh Duong ung ho quy Uom mam tri tue.CT tu 0281001218986 NGUYEN PHUC YEN

500.000

20/09/2020

488144.200920.144018.Con xin cung uom mam tri tue

400.000

14/09/2020

MBVCB.769172429.HOANG THI MINH TAM ung ho quy hoc bong UMTT.CT tu 0721000600739 HOANG THI MINH TAM

1.000.000

Tin tức liên quan