Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2019

Cập nhật: 22/10/2019
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2019

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 08/2019

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2019

Diệu Lý

Tân  An

500.000

01/09/2019

Tịnh Bình

Bình Dương

100.000

01/09/2019

Nguyễn Minh Triết

 

100.000

01/09/2019

Liên Tâm

Phú Nhuận

300.000

04/09/2019

Đức Quang_Diệu Phương

Hà Nội

500.000

05/09/2019

Quang Dũng

Buôn Mê Thuột

500.000

05/09/2019

CTY Việt FuTuRe

Tân Bình

5.140.000

29/09/2019

Tịnh Anh

Tân Bình

500.000

29/09/2019

Hoàng Văn Đưởng

Bình Tân

1.000.000

29/09/2019

Diệu Thanh

Phú Nhuận

50.000

29/09/2019

Liên Loan

Phú Nhuận

340.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2019

Diệu Tý

Tân An

500.000

01/09/2019

Tịnh Bình

Bình Dương

200.000

01/09/2019

Nguyễn Minh Triết

 

100.000

01/09/2019

Phật Tử

 

200.000

03/09/2019

Khánh Ngọc

Bình Chánh

500.000

04/09/2019

Nan Hạnh_Viên Mãn

 

200USD

07/09/2019

Tịnh Minh

Q.12

200.000

07/09/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tân Phú

500.000

08/09/2019

Lê Anh Thụy Yên

Q.10

200.000

11/09/2019

Hoằng Ngữ

Bình Thạnh

400.000

15/09/2019

Nhuận Nghiên

Q.12

200.000

19/09/2019

Thủy Đỗ

Mỹ

100USD

29/09/2019

PHật Tử

An Giang

1.000.000

29/09/2019

Tịnh Bình

Bình Dương

200.000

29/09/2019

Liên Vi

Bình Dương

500.000

29/09/2019

Liên Nhàn

Bình Chánh

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

15/09/2019

 

IBVCB.1509190818176001.THAI NGOC DUNG.Con xin ung ho quy Uom mam tri tue

200.000

 

11/09/2019

 

Sender:79334001.DD:110919.SHGD:10002150.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY HOC BONG UO M MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

500.000

 

03/09/2019

 

503150.030919.085859.CUNG DUONG QUY TANG TAI

50.000.000

01/09/2019

 

MBVCB228971087.GDPT LIEN HONG-PXL-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

26/09/2019

 

225976.260919.110150.Minh gui Uom Nam Tri Tue

200.000

 

09/09/2019

 

Sender:79307006.DD:090919.SHGD:10006945.BO:NGUYEN THI THANH VAN.PHAM THI BINH ,NGUYEN NHU CUONG,UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE

10.000.000

 

08/09/2019

 

000424.080919.144833.DANG THI THUC DOAN HOC BONG UOM MAM TRI TUE

1.000.000

 

Tin tức liên quan