Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2022

Cập nhật: 14/09/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2022

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 08/2022

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/08/2022

Tịnh Khánh

300.000

----TP HCM

13/08/2022

Bùi Thị Nga

2.000.000

----TP HCM

15/08/2022

Ngọc Lý

100.000

----TP HCM

17/08/2022

Thiện Huệ

1.000.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Đặng Thị Hảo

700.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyễn Từ Thanh

500.000

----Lâm Đồng

18/08/2022

Như Nguyệt

200.000

----TP HCM

24/08/2022

Phật tử

1.000.000

----

24/08/2022

Chung Mỹ Anh

600.000

----Long An

24/08/2022

Sư Cô Nhuận Từ

500.000

----Bình Định

28/08/2022

Phật Tử

100.000

----TP HCM

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

16/08/2022

Diệu Thông

100.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Diệu Nhan

200.000

----Bình Dương

17/08/2022

Thiện Huệ

1.000.000

----Đồng Nai

18/08/2022

Đức An

500.000

----Tiền Giang

18/08/2022

Liên Ánh

500.000

----TP HCM

24/08/2022

Sư Cô Nhuận Từ

500.000

----Bình Định

28/08/2022

Võ Văn Hạn

200.000

----Tiền Giang

28/08/2022

Phật Tử

500.000

----An Giang

28/08/2022

Nguyễn Thị Tiến

100.000

----TP HCM

28/08/2022

Võ Thị Thuyên

500.000

----TP HCM

28/08/2022

Trường An

200.000

----TP HCM

28/08/2022

Phật Tử

100.000

----TP HCM

28/08/2022

Liên Dung

500.000

----TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN
 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/08/2022
 

MBVCB.2293170256.PHAT TU
CUNG DUONG QUY TANG TAI.
CT tu 1016962132 NGUYEN NGOC PHU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

10/08/2022
 

290935.100822.114749.CUNG DUONG
 CHO CHU TANG CHUA HOANG PHAP
NGAY VU LANG-100822-11:47:48 290935

5.000.000

27/08/2022
 

021211.270822.133434.TRAN VAN HIEN
Con Thanh Kinh cung kinh hoan hy
Cung Duong Muoi gao xi dau thuc pham cho quy doi song Phat Su tang ni a tlba

100.000

27/08/2022
 

MBVCB.2385177368.GDPT TINH TAI-
CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

26/08/2022
 

196107.260822.135532.
Ung ho quy dao tao tang tai

300.000

21/08/2022

175616.210822.160929.
Uom mam tri tue FT22234507320786

150.000

18/08/2022

MBVCB.2350427628.Nam mo a di Da Phat.

 mong chut long thanh cua con ung ho quy hoc
bong .CT tu 0171003487694 HO THI TUYET TRINH

100.000

17/08/2022
 

671415.170822.151220.Co Lieu va
gia dinh be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400.000

17/08/2022
 

MBVCB.2347025906.NGUYEN THI THUY DUONG
 Ung ho quy hoc bong UMTT.
CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

16/08/2022
 

SHGD:10004255.DD:220816.BO:NGUYEN THI
 PHUONG.Remark:995222081656832 Phuong Minh
 hoc bong chua Hoang Phap

1.000.000

12/08/2022
 

319454.120822.074814.Cung duong le vu lan bao hieu

. quy UMTT. quy Tang Tai chua Hoang Phap

600.000

12/08/2022
 

MBVCB.2326604326.Ung ho quy uom mam tri tue
va tang tai.CT tu 0461000525984
NGUYEN THI HONG LOAN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

11/08/2022

407034.110822.172419.Ung ho quy dao tao tang tai

300.000

10/08/2022

650975.100822.204758.TLT
ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

200.000

09/08/2022
 

797818.090822.074733.DNTM
ung ho quy UMTT FT22221376209317

300.000

06/08/2022
 

MBVCB.2303633306.cung duong quy dao tao
 t.tai Ngo Chan Tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

02/08/2022
 

/REF:6798UBBIN956675{//}VAL:
220802NOK1200/33B:NOK1200.00/MID:MA81A44237661K6I/Rel ref:null/50:THU HIEN NGUYENROSENBORGGATA 13 A/70:UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE/Pmnt:null/71A:SHA/71F:NOK0

2.802.348

Tin tức liên quan