Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2021

Cập nhật: 10/09/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 08/2021


CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

19/08/2021

736057.190821.211719.Vietcombank;0071000886404;7Huong ung ho quy Uom Mam Tri Tue xin hoi huong cong duc cho cha Nguyen Van Chuyen va me Truong Thi Duc

500.000

10/08/2021

418083.100821.144533.ung ho ctrinh UMTT va Quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

08/08/2021

385120.080821.142339.Ho Nguyen Van Be cung quy Tang Tai

100.000

07/08/2021

283088.070821.101443.Co Lieu va be Phuc An dong gop uom mam tri tue

400.000

06/08/2021

674743.060821.221044.Quy hoc bong uom mam tri tue

500.000

02/08/2021

658814.020821.192624.IBFT HoThanhDieu ung ho Uom mam tri tue

300.000

30/08/2021

138547.300821.140308.Con L Thanh Sy Tu cung giuong chu tang FT212425...6133

1.000.000

28/08/2021

02009704...302120...5772.11229.103022.Ba ngoai con xin cung duong quy Ngo Chan Tu. Mo Phat

200.000

22/08/2021

100352.210821.223337.Vietcombank;0071000651615;Cung duong chu Tang

1.000.000

22/08/2021

285622.220821.132356.TRUONG THI DUYEN PD TUONG AN CUNG DUONG CHU TANG. ADIDAPHAT-220821-13:23:26 285622

500.000

21/08/2021

227745.210821.161709.Chuong trinh: Dao Tao Tang Tai

4.000.000

14/08/2021

203849.140821.162648.cung duong doi song

1.000.000

10/08/2021

MBVCB.1295369347.u/h Lop Uom mam tri tue a.CT tu 0501000072765 NGUYEN HUU NGAN THY

1.000.000

10/08/2021

611846.100821.114902.CON CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI A DI DA PHST-100821-11:49:02 611846

5.000.000

03/08/2021

IBVCB.1283022750.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Aug 21.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

Tin tức liên quan