Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2020

Cập nhật: 04/09/2020
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 08/2020

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

19/08/2020

Tuệ Thanh

----Nước ngoài

100 USD

19/08/2020

Nguyễn Trung Kiên

----Hải Dương

100.000

20/08/2020

Nguyễn Hồng Điệp

----Long An

100.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/08/2020

GĐ Liên Nhạn

----TP HCM

1.000.000

14/08/2020

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

----An Giang

150.000

16/08/2020

Hoàng Văn Dân

----TP HCM

200.000

19/08/2020

Hoàng Ngữ

----TP HCM

200.000

20/08/2020

Nguyễn Hồng Điệp

----Long An

100.000

23/08/2020

Liên Nhàn

----Bến Tre

100.000

24/08/2020

Diệu Nhàn

----Bình Dương

200.000

27/08/2020

Hà Minh Quang

----TP HCM

500.000

29/08/2020

Nhuận Nhiên

----TP HCM

2.000.000

30/08/2020

Ngọc Mai

----An Giang

1.000.000

31/08/2020

Nguyễn Xuân Soạn

----TP HCM

100.000

31/08/2020

Nguyễn Võ Phương Trâm

----TP HCM

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/07/2020

708882.010720.154800.Gia dinh Quang Dung BMT   ung ho Uom mam tri tue

201.000

01/07/2020

MBVCB451910622.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

2.000.000

10/07/2020

777727.100720.082431.Ung ho quy dao tao Tang tai chua Hoang Phap FT20192058007210

600.000

30/07/2020

Sender:01310012.DD:300720.SHGD:10004300.BO:NGUYEN QUOC DAI TRUONG AN.PHAT TU NHUAN NHIEN UNG HO QUY TANG TAI

200.000

06/07/2020

Sender:01202002.DD:060720.SHGD:10001103.BO:HUYNH TRUC PHUONG.995220070652712   QUY UOM MAMTRI TUE

200.000

25/07/2020

436479.250720.133319.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

100.000

30/07/2020

 

010659.300720.200853.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue Cuu sinh vien Bach Khoa Da Nang

100.000

 

Tin tức liên quan