Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2021

Cập nhật: 20/08/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2021

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 07/2021

          CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

31/07/2021

IBVCB.1278487177.Gia dinh con gop tien tu sua chua.CT tu 0111000279501 PHAM THI PHUONG THAO

200.000

30/07/2021

201228.300721.165543.con thanh kinh cung duong xay dung Chua

200.000

30/07/2021

400578.300721.162541.E Con nho chuyen cung duong Chua thanks FT21211815329400

1.000.000

30/07/2021

334360.300721.152941.Cung duong tu Huynh Hue USA FT21211815120006

22.970.000

30/07/2021

MBVCB.1275914060.Phat tu my hoa thanh kinh cung duong.CT tu 0421000409002 PHO THI NGOC THUY

1.500.000

29/07/2021

257119.290721.184854.GIA DINH CHIEU TAM CUNG DUONG TAM BAO-290721-18:53:23 257119

1.300.000

28/07/2021

SHGD:10010380.DD:210728.BO:HO KINH DOANH HIEP LUC.Remark:HBCUNG DUONG XAY DUNG CHUA

500.000

26/07/2021

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

4.500.000

17/07/2021

060172.170721.210344.Cung duong xay dung chua

100.000

14/07/2021

MBVCB.1247637246.PHAM HIEU TRUNG cung duong xay dung chua.CT tu 0151000551555 PHAM THI TRUC LINH

100.000

12/07/2021

 

MBVCB.1244632512.NGUYEN THI THUY DUONG Cung duong xay dung chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

 

05/07/2021

MBVCB.1230533502.Ung ho xay chua va anh huong covid.CT tu 0121000873578 NGUYEN THI DIEM PHUONG

250.000

03/07/2021

055006.030721.052737.con xin CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

100.000

02/07/2021

IBVCB.1225505297.CON XIN CUNG DUONG XAY CHUA.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.000.000

Tin tức liên quan