Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2022

Cập nhật: 10/07/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2022

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 06/2022

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

5/6/2022

Trần Thị Phương Anh

100.000

----TP HCM

5/6/2022

Trần Thục Mi

100.000

----Nước ngoài

5/6/2022

Liên Thư

100.000

----TP HCM

11/6/2022

Chúc quyên +chúc Điền

4.000.000

----TP HCM

11/6/2022

Nguyễn Phuoc Thắng

250.000

----TP HCM

19/06/2022

Nguyễn Tuấn Kiệt

1.500.000

----TP HCM

27/06/2022

Hoàng Long Vũ

50.000

----TP HCM

29/06/2022

nguyễn Thị Thắm

50.000

----Bình Dương

29/06/2022

Trần Hải Phương Anh

100.000

----TP HCM

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

4/6/2022

Trường An

100.000

----TP HCM

5/6/2022

Đặng Thị Tu

100.000

----Bến Tre

8/6/2022

Đặng Tuấn Duy

400.000

----

12/6/2022

Phật Tử

100.000

----Hải Dương

17/06/2022

Nguyễn Kim Tiến

100.000

----TP HCM

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/06/2022
 

/REF:6798UBBIN747880{//}VAL:220601NOK1000/33

:NOK1000.00/MID:MA5VA3422AQN7V8H/Rel

ref:null/50:THU HIEN NGUYENKINGOS GATE

17/70:UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI

TUE/Pmnt:null/71A:SHA/71F:NOK0

2.374.386

 

 

 

 

07/06/2022
 

MBVCB.2093545185.gd be Cam Tu

ung ho quy Uom Mam Tri Tue chua Hoang Phap.

.CT tu 0071001378290 BUI THI HONG NHUNG

2.000.000

08/06/2022
 

885493.080622.052810.

Tra My ung hi quy UMTT FT22159837525057

300.000

08/06/2022
 

727226.080622.110152.ung ho ctrinh UMTT

va Quy tang tai chua Hoang Phap

400.000

09/06/2022
 

MBVCB.2099938479.cung duong quy dao tao

tt Ngo Chan Tu.CT tu 0411000615221 Phan Thi Nhiem

200.000

11/06/2022
 

849652.110622.111458.NGUYEN Nhat Ky Anh

Chuyen tien ung ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

1.500.000

13/06/2022
 

MBVCB.2116272285.Nguyen Thi Thuy Duong

Ung ho Quy UMTT.CT tu 0071001140260

Nguyen Thi Thuy Duong

100.000

16/06/2022
 

637746.160622.180728.Gd Pham Hoang Viet

ung ho Quy Uom mam tri tue FT22167200668176

200.000

16/06/2022
 

739670.160622.215917.ung ho quy hoc bong

Uom mam tri tue

200.000

21/06/2022

830551.210622.202537.ung ho quy uom mam tri tue

500.000

26/06/2022
 

838990.260622.203024.Ung ho quy

uom mam tri tue FT22178955718753

300.000

27/06/2022
 

874898.270622.083611.Phat tu Lien Thanh

kinh gui quy uom mam tri tue a

1.350.000

28/06/2022
 

MBVCB.2168006773.Pham Phuong Giang chuyen tien

ung ho quy uom mam tri tue.

CT tu 0751000039569 Pham Phuong Giang

150.000

29/06/2022
 

606292.290622.204059.

phat tu Tam Nguyet ungho uom mamtri tue

350.000

30/06/2022
 

655980.300622.110339.Pham Hoang Viet

ung ho Quy uom mam tri tue FT22181667005990

200.000

30/06/2022
 

656861.300622.110456.Ho Quoc Luc ung ho

Quy Tang tai FT22181140635058

200.000

30/06/2022
 

MBVCB.2174230201.Ung ho quy

uom mam tri tue va quy tang tai

CT tu 0461000525984 Nguyen Thi Hong Loan

200.000

01/06/2022
 

MBVCB.2073943046.Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu-Chua Hoang Phap Hm-.

CT Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

01/06/2022
 

MBVCB.2075485543.Chi Diep ung ho quy

CT tu 0251002768385 Nguyen Thi Ngoc Van

200.000

02/06/2022
 

367451.020622.121207.con xin thanh tam ung ho

quy uom mam. Namo Buddhaya

40.000

14/06/2022
 

.Direct_Debits_Vcb.Mse..25099615181.25099615181-0812279909-ung ho quy dao tao tang tai ngo chan tu

50.000

20/06/2022
 

MBVCB.2140029880.Gd phat tu (be Vo An Na-00940)

cung duong khoa Uom mam tri tue 6/2022.CT tu

0071004454049 Nguyen Thi Khiem Nhu

5.000.000

29/06/2022
 

200812.290622.072820.Xin thanh kinh

cung duong quy Tang tai Ngo Chan Tu

23.768

29/06/2022
 

099894.290622.174516.Bui Thi Uyen

chuyen khoan con ung ho quy uom mam tri tue a

100.000

26/06/2022
 

369613.260622.021918.Dong gop cho quy dao tao

tang tai Ngo Chan Tu

300.000

01/06/2022
 

MBVCB.2074386153.Chi Diep ung ho quy .

CT tu 0251002768385 Nguyen Thi Ngoc Van

200.000

30/06/2022
 

MBVCB.2173177135.Chi Diep cung duong Quy .

CT tu 0251002768385 Nguyen Thi Ngoc Van

200.000

Tin tức liên quan