Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2021

Cập nhật: 18/07/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 06/2021

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

22/06/2021

770624.210621.225510.Quy hoc bong Uom Mam Tri Tue

1.000.000

17/06/2021

266974.170621.221603.Tinh Bao  Tinh Tang ung ho quy hoc bong Uom Mam Tri Tue

400.000

08/06/2021

MBVCB.1182396748.Gia dinh Lien Thuy dong gop Quy Uom Mam Tri Tue chua Hoang Phap..CT tu 1015967420 MAI XUAN SANH

500.000

06/06/2021

245373.060621.100616.NGUYEN DANG MINH HIEN chuyen khoan cung duong uom mam tri tue

400.000

15/06/2021

220199.150621.135004.Gd chu Minh hanh va D khang gop hang thang cho cac tang an hoc; va an com

4.604.000

13/06/2021

107672.130621.195750.Thai Van Tan SN 1962, 115/4 Dien Bien Phu, Phuong 17 ung ho chuong trinh Uom Mam Tai Nang chua Hoang Phap

1.000.000

11/06/2021

930324.110621.090436.Ung ho quy tang tai chua Hoang Phap FT21162818974258

400.000

07/06/2021

IBVCB.1180818799.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Jun 21.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

04/06/2021

MBVCB.1175234245.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

04/06/2021

755516.040621.090532.CON CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI A DI DA PHAT-040621-09:07:17 755516

5.000.000

Tin tức liên quan