Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2019

Cập nhật: 03/07/2019
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2019

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HAI QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 06/2019

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

6/3/2019

Hà Văn Tuyền

Q12

200.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Lan

H.Môn

200.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Vân

Đ.Nẵng

200.000

6/9/2019

Bùi Thị Tư

Q4

200.000

6/9/2019

Nguyễn Hoàng Quân

B.Chánh

200.000

6/16/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

200.000

6/21/2019

GĐ Phạm Bích Trung

Hà Nội

200.000

6/2/2019

Thanh An

H.Môn

300.000

6/9/2019

Trịnh Thị Hanh

B.Dương

300.000

6/9/2019

Tịnh Tuấn+Tịnh Thông

C.Giuộc

400.000

6/9/2019

Nguyễn Thị hà

Q1

500.000

6/23/2019

Vũ Anh

Q7

700.000

6/9/2019

Diệu Thiện+D.Trí+D.Minh

Q1

1.000.000

6/3/2019

Trần Thị Tý

 

1.750.000

6/15/2019

GĐ Trung & Vi

England

30GBP

6/15/2019

Nguyên Hiền, Ngọc Biển, Diệu Huệ

England

30GBP

6/15/2019

Nguyễn Ngọc Vũ

England

50GBP

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

6/9/2019

Nhuận Nhiên

Q12

100.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Lan

H.Môn

200.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Vân

Đ.Nẵng

200.000

6/9/2019

Vũ Thanh Bình

B.Dương

200.000

6/16/2019

Nguyễn Thị Dung

H.Môn

500.000

6/21/2019

GĐ Phạm Bích Trung

Hà Nội

500.000

6/5/2019

Thanh Dung

H.Môn

1.000.000

6/11/2019

Ngọc Mai

A.Giang

1.000.000

6/3/2019

Trần Thị Tý

 

2.000.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/06/2019

Mbvcb181004312.Gdpt Lien Hong-Q4-Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu-Chua Hp- Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

04/06/2019

Mbvcb182220300. Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu 0491000158002 Nguyen Duc Anh

100.000

06/06/2019

Sender: 01321001. Dd: 060619. Shgd: 10002218. Bo: Dang Thi Huong. Cung Duong Quy Umtt va Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

400.000

20/06/2019

704591.200619.203920. Phat Tu Lien Trang Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

500.000

23/06/2019

993062.230619.112458. Uom Mam Tri Tue Ft19175707147893

500.000

26/06/2019

741663.260619.135330. Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue 1 Tr - Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu 1 Tr

2.000.000

07/06/2019

Ibvcb. 0706190887906001. Con Gui Thay Cung Duong Uom Mam Tri Tue

400.000

11/06/2019

Sender: 79334001. Dd: 110619. Shgd: 10001937. Bo: Vu Thi Hanh Trang0533564. Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

Tin tức liên quan