Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2020

Cập nhật: 04/06/2020
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 05/2020

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/05/2020

Liên Nguyệt

TP HCM

100.000

07/05/2020

Liên Vĩnh

TP HCM

100.000

09/05/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

23/05/2020

Đỗ Thị Kim Dung

TP HCM

200.000

23/05/2020

Nguyễn Thị Xíu

Đồng Nai

100.000

24/05/2020

Diệu Thanh

TP HCM

50.000

24/05/2020

Diệu Yến

TP HCM

120.000

24/05/2020

Tuệ Sơn

TP HCM

250.000

29/05/2020

Vũ Vương

Nước ngoài

200 USD

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/05/2020

Chú Phước

TP HCM

500.000

07/05/2020

Ngô Văn Chúc

TP HCM

500.000

07/05/2020

Đỗ Thị Hoài

Nam Định

200.000

20/05/2020

Võ Thị Mỹ Hằng

TP HCM

500.000

23/05/2020

Đỗ Thị Kim Dung

TP HCM

100.000

23/05/2020

Võ Văn Hạn

Tiền Giang

500.000

24/05/2020

Phật Tử

Đồng Nai

190.000

24/05/2020

Phật tử

 

500.000

28/05/2020

Nguyễn Thị Thanh Vân

TP HCM

500.000

 

 

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

05/17/2020

IBVCB.1705200772389002.THAI NGOC DUNG.Con xin ung ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

05/9/2020

116804.090520.202305.Nhu An va co Hanh ung ho Quy hoc bong Uom Mam Tri Tue chua Hoang Phap

1.000.000

05/9/2020

116740.090520.202151.Nhu An va co Hanh ung ho Quy dao tao Tang tai chua Hoang Phap

1.000.000

05/06/2020

220399.060520.102654.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot Ung ho quy Ngo Chan Tu T5 2020

201.000

05/01/2020

MBVCB397130933.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

05/16/2020

402151.160520.184336.uom mam tri tue

200.000

05/15/2020

781767.150520.091226.con xin cung duong uom mam tri tue

100.000

 

 

Tin tức liên quan