Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2019

Cập nhật: 03/06/2019
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2019

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HAI QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 05/2019

TIỀN MẶT

QUỸ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN

5/5/2019

Diệu Thanh

P.Nhuận

50.000

5/5/2019

Tuệ Sơn

P.Nhuận

50.000

5/5/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

5/5/2019

Nguyễn Văn Nghiệp

Q3

100.000

5/5/2019

Thanh An

H.Môn

200.000

5/5/2019

Diệu Thường

G.Vấp

200.000

5/5/2019

Ngọc Dung

Q10

200.000

5/5/2019

Liên Minh Hiếu

B.Tân

500.000

5/5/2019

Nguyễn Đỗ Bích Thủy

Q3

1.500.000

5/11/2019

Nguyễn Thị Lâm Tùng

Q8

1.000.000

5/15/2019

Đỗ Xuân Bình

P.Nhuận

500.000

5/16/2019

Diệu Đạt

B.Dương

600.000

5/17/2019

Trương Tiêu Học, Song Mai

Bắc Giang

300.000

5/18/2019

Võ Thị Hạnh

Q12

1.000.000

5/26/2019

Việt Hồng

V.Long

1.000.000

QUỸ ĐÀO TẠO TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN

5/1/2019

Chơn An Hòa

Bình Dương

500.000

5/1/2019

Do Thi Nhu Thuy

Hóc Môn

100 USD

5/5/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

5/5/2019

Nguyễn T Nam

H.Dương

100.000

5/5/2019

Hồ Thị Nga

B.Thạnh

200.000

5/5/2019

Liên Loan

B.Thạnh

250.000

5/5/2019

Phạm Thị Thanh Hà

Q11

10.000.000

5/7/2019

Vưu Chiêu Mỹ

G.Vấp

500.000

5/9/2019

Man Trung Chan

 

200 USD

5/16/2019

Nhuận Nhiên

Q12

100.000

5/19/2019

Vũ Thanh Bình

Bình Dương

300.000

5/21/2019

Phạm Minh Tâm

Canada

100.000

5/21/2019

Lê T Út

Q8

200.000

5/28/2019

Brian Chan

Canada

500.000

5/28/2019

Phượng Trần

Canada

200CAD

5/31/2019

Nguyễn Xuân Lễ

T.Đức

500.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

13/05/2019

Sender: 79334001. Dd: 130519. Shgd: 10000713. Bo: Vu Thi Hanh Trang0533564. Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

21/05/2019

090479.210519.062200. Ung Ho Uom Mam Tri Tue

50.000

08/05/2019

Mbvcb169779291. Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 0491000158002 Nguyen Duc Anh

100.000

14/05/2019

Sender: 92204012. Dd: 140519. Shgd: 12576587. Bo: Le Thi Nu. Ct Uom Mam Tri Tue

700.000

03/05/2019

Mbvcb167775087. Gdpt Lien Hong - Q4 - Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

10/05/2019

Sender: 01321001. Dd: 100519. Shgd: 10000758. Bo: Dang Thi Huong. Ung Ho Quy Umtt va Qtt Ngo Chan Tu

400.000

08/05/2019

Mbvcb169779780. Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu 0491000158002 Nguyen Duc Anh

100.000

 

Tin tức liên quan