Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2021

Cập nhật: 05/05/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 04/2021

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2021

Cô Hồng +Hiền +Tâm Niệm

Nước ngoài

500.000

02/04/2021

Phạm Tùng Phương

TP HCM

3.000.000

02/04/2021

Phạm Thị Kiều

TP HCM

3.000.000

03/04/2021

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

07/04/2021

Đồng Xuân +Đồng Khánh

TP HCM

500.000

11/04/2021

Tô Trung Dung

Bình Dương

500.000

12/04/2021

Hoàng Thị Trường

TP HCM

1.000.000

18/04/2021

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

18/04/2021

Diệu Yến

TP HCM

20.000

18/04/2021

Diệu Thanh

TP HCM

50.000

18/04/2021

Nguyễn Thị Yến Nhi+ Yến Vi

TP HCM

500.000

21/04/2021

Ngọc Trâm

TP HCM

500.000

21/04/2021

PT

TP HCM

100.000

26/04/2021

Dương Thu Hà

TP HCM

1.100.000

26/04/2021

Hoắc Lệ Thanh

TP HCM

2.000.000

30/04/2021

Thiện Cơ

TP HCM

100.000

30/04/2021

Liên Thư

TP HCM

100.000

30/04/2021

PT

TP HCM

100.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2021

Cô Hồng +Hiền +Tâm Niệm

Nước ngoài

500.000

04/04/2021

Trần Phương Quý

TP HCM

500.000

04/04/2021

La Thị Sáu

TP HCM

6.000.000

11/04/2021

Tô Trung Dung

Bình Dương

500.000

18/04/2021

Tịnh: Minh+Hải+Vân, Văn Thuận, Hữu Phúc

TP HCM

300.000

18/04/2021

Ngọc Mai

An Giang

1.000.000

18/04/2021

Chúc Ngân

TP HCM

200.000

30/04/2021

Liên Thư

TP HCM

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

27/04/2021

441644.270421.182224.MO PHAT CON CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI A DI DA PHAT-270421-18:23:35 441644

5.000.000

26/04/2021

MBVCB.1108812529.HO THI TUYET NHI ung ho quy Uom mam tri tue.CT tu 0871004250775 HO THI TUYET NHI

100.000

22/04/2021

136813.220421.212209.Nguyen Ngoc cung duong Quy Tang tai

100.000

19/04/2021

MBVCB.1096746200.NGUYEN THI NGOC VAN ung ho quy Dao Trang.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

13/04/2021

566494.130421.111522.cung duong quy dao tao tang tai chua hoang phap

200.000

12/04/2021

500274.120421.111334.Ung ho quy dao tao tang tai chua Hoang Phap FT21102571200565

500.000

06/04/2021

IBVCB.1073916599.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Apr 21.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

02/04/2021

657959.020421.192937.CON CHUYEN TIEN CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI-020421-19:29:28 657959

5.000.000

01/04/2021

MBVCB.1065578641.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

29/04/2021

900731.290421.205254.Hang Phuong ung ho quy uom mam tri tue

3.000.000

25/04/2021

362295.250421.150613.Uom mam tri tue FT21116711171605

200.000

12/04/2021

163638.120421.085638.Cung duong uom mam tri tue

500.000

11/04/2021

187051.110421.103413.cung duong ctrinh UMTT va Quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

08/04/2021

046005.080421.062815.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

300.000

Tin tức liên quan