Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2020

Cập nhật: 28/05/2020
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 04/2020

TIỀN MẶT

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

28/04/2020

Cô Thanh

----TP HCM

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

04/14/2020

481092.140420.170942.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot Ung ho quy Ngo Chan Tu T4 2020

201.000

04/10/2020

105134.100420.093502.ung ho Quy dao tao Tang tai chua Hoang Phap

500.000

04/04/2020

MBVCB378687832.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

04/20/2020

225731.200420.205118.UOM MAM TRI TUE

500.000

04/18/2020

754397.180420.184828.uom mam tri tue

200.000

04/16/2020

VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:7844138105FS{//}VAL:200416USD190, /33B:USD200, /Tlx:SW2004162088 /Pmnt:100 DOLLA- UNG HO QUY HOC BONG.UOMMAM TRI TUE. 50 DOLLA-UNG HOTUTHIEN 50 DOLLA- PHONG SANH /71A:SHA /B.O:/NO7065803915207HIEN THU NGUYENKINGOS GATE 17/NO/0457

2.387.008

04/05/2020

490051.050420.145410.cung duong quy Tang tai va UMTT chua Hoang Phap

800.000

04/29/2020

764698.290420.195131.IBFT PT lien trang cd tam bao v quy umtt

500.000

 

 

Tin tức liên quan