Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2019

Cập nhật: 06/05/2019
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2019

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HAI QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 04/2019

TIỀN MẶT

QUỸ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

 H. BỔNG

4/5/2019

Minh Nghĩa

Hóc Môn

400.000

4/5/2019

Huỳnh Thị Hiếu

Quảng Nam

20 USD

4/7/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

4/7/2019

Phật tử

Q4

200.000

4/7/2019

Lưu Mỹ Mai

Q3

200.000

4/7/2019

Liên Giang

Long An

500.000

4/7/2019

Tịnh Anh

Tân Bình

1.000.000

4/7/2019

Chúc Quyên

Q3

2.500.000

4/7/2019

Chúc Điền

Q3

2.500.000

4/9/2019

Thiện Minh - Diệu Tuyền

Q7

2.000.000

4/13/2019

Tạ Thục Vân

Q6

7.000.000

4/14/2019

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

4/14/2019

Liên Hoa

Q10

1.000.000

4/15/2019

Đào Thị Dung

Bình Thạnh

500.000

4/19/2019

Phật tử

Bình Chánh

100.000

4/19/2019

Diệu Ngộ

 

300.000

4/20/2019

Mã Thị Mỹ Tiên

Nha Trang

100.000

4/20/2019

Hạnh Nghiêm

 

100.000

4/20/2019

Liên Ngộ

Khánh Hòa

100.000

4/20/2019

Bùi Thị Thái

Q7

100.000

4/20/2019

Liên Thu

Bình Chánh

380.000

4/20/2019

Phật tử

Vũng Tàu

800.000

4/21/2019

Diệu Hòa

Bình Tân

100.000

4/21/2019

Bảo Ngọc

Hà Nội

100.000

4/21/2019

Nguyễn Hồng Duy

Đồng Tháp

200.000

4/21/2019

Liên Anh

Q3

200.000

4/21/2019

Ngọc Uyên

Sóc Trang

400.000

4/21/2019

Thiện Huệ

Đồng Nai

1.000.000

4/27/2019

Trần Thị Tý

 

1.000.000

4/28/2019

SC Huệ Anh

USA

1.000.000

QUỸ ĐÀO TẠO TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

4/4/2019

Nguyễn Mạnh Hùng

 

50.000

4/5/2019

Minh Nghĩa

Hóc Môn

100.000

4/7/2019

Nhuận Nhiên

Q12

100.000

4/7/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

4/7/2019

Liên Châu

Hóc Môn

300.000

4/7/2019

Phật tử

An Giang

1.000.000

4/10/2019

Mang Trung Tran

 

100 USD

4/10/2019

Van Hanh

 

100 USD

4/10/2019

Vien Man

 

200 USD

4/12/2019

Liên Mỹ

Gò Vấp

400.000

4/15/2019

Hoằng Ngữ

Bình Thạnh

200.000

4/19/2019

Diệu Ngộ

 

300.000

4/20/2019

Liên Ngộ

Khánh Hòa

100.000

4/20/2019

Liên Ánh

Tân Bình

1.000.000

4/20/2019

Nhuận Huê

Trà Vinh

1.000.000

4/21/2019

Phật tử

 

100.000

4/21/2019

Bảo Ngọc

Hà Nội

300.000

4/21/2019

Thiện Huệ

Đồng Nai

500.000

4/26/2019

Phạm Thị Thúy Hằng

Vũng Tàu

300.000

4/28/2019

SC Huệ Anh

USA

1.000.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

10/04/2019

Sender: 79334001. Dd: 100419. Shgd: 10003088. Bo: Vu Thi Hanh Trang 0533564. Ung Ho Quy Hoc Bong UMTT

500.000

25/04/2019

Mbvcb164303095. Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 0491000158002 Nguyen Duc Anh

100.000

22/04/2019

Ref: P2210208113{//}/Ref: P2210208113{//} Smh. Ow1904220760819. Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Dvc: Nguyen Tran Viet Hong

1.000.000

18/04/2019

Sender: 01310005. Dd: 180419. Shgd: 10007896. Quy Uum Mam Tri Tue Th4 2019

20.000.000

05/04/2019

054577. 050419. 111707. Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

2.000.000

05/04/2019

053993. 050419. 111505. Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

1.000.000

04/04/2019

Mbvcb155142402. Gdpt Lien Hong. Q4-Dong Gop Quy Dt Tang Tai. Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

Tin tức liên quan