Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2022

Cập nhật: 09/04/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2022

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 03/2022

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/03/2021

Liên Linh

200.000

TP HCM

14/03/2021

Phật tử

100.000

TP HCM

14/03/2021

Tịnh Anh

500.000

TP HCM

14/03/2021

Liên Lợi

500.000

TP HCM

14/03/2021

Diệu Thanh

50.000

TP HCM

14/03/2021

Tuệ Sơn

50.000

TP HCM

14/03/2021

Diệu Yến

50.000

TP HCM

14/03/2021

Nguyễn Thị Yến Nhi

500.000

TP HCM

14/03/2021

Trần Thị Kim Chi

200.000

TP HCM

14/03/2021

Thiện Nhân + Tam Đoan

1.000.000

Sóc Trăng

14/03/2021

Tịnh Hùng

500.000

TP HCM

16/03/2021

Võ Thị Mai

10.000.000

TP HCM

27/03/2021

Nguyễn Việt Dũng

250.000

Thái Nguyên

27/03/2021

Bùi Văn Phú

1.000.000

TP HCM

27/03/2021

Bùi Trung Hiếu+Bùi Thị Đào

1.000.000

TP HCM

27/03/2021

Kha Tú Trân

5.000.000

TP HCM

28/03/2021

Mai Thúy Loan

100.000

TP HCM

31/03/2021

Châu Thị Cúc

200.000

TP HCM

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/03/2022

Hồ Thị Tuyết Mai

200.000

TP HCM

03/03/2022

Nguyễn Thị Ngát

500.000

Nước ngoài

06/03/2022

Ngọc Mai

500.000

An Giang

06/03/2022

Phật Tử

300.000

Bình Dương

06/03/2022

Trường An

100.000

TP HCM

14/03/2022

Nguyễn Thị Tố Uyên

200.000

Tây Ninh

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/03/2022

MBVCB.1792476755.Ung ho Quy Uom Mam Tri Tue.CT tu 1019381432 NGUYEN THI HONG DAO

200.000

05/03/2022

MBVCB.1800089687.cung duong tang tai ngo chan tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

06/03/2022

249890.060322.161804.Nam mo Bon su Thich Ca Mau Ni Phat UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE

100.000

08/03/2022

081626.080322.094019.UNG HO QUY UMTT FT22067962670707

300.000

09/03/2022

334157.090322.145225.Uom mam tri tue

200.000

10/03/2022

MBVCB.1812870912.La Thi Thu Hong va chi gai phat tam cung duong quy ngo chan tu.CT tu 0071002317691 LA THI THU HONG

700.000

18/03/2022

444688.180322.163718.Co Lieu va GD be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400.000

22/03/2022

999861.220322.081742.Ung ho quy uom mam

250.000

25/03/2022

IBVCB.1857376132.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

1.000.000

31/03/2022

MBVCB.1876282841.Ung ho uom mam tri tue va quy dao tao tang tai .CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

 

01/03/2022

222597.010322.104609.DUONG THI VAN AN CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI.CON KINH TRI AN-010322-10:46:09 222597

500.000

02/03/2022

MBVCB.1790029745.Chi Diep cung duong quy cua Dao Trang Hoang Phap.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

02/03/2022

597694.020322.172929.kinh cung duong quy Ngo Chan Tu

100.000

03/03/2022

952740.030322.180953.xin chuyen den quy uom mam

50.000

04/03/2022

MBVCB.1795437020.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

07/03/2022

MBVCB.1804642105.Ung Ho Quy Hoc Bong UMTT.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

150.000

08/03/2022

906068.080322.174418.MO PHAT CON CUNG DUONG QUY TANG TAI A-080322-17:44:17 906068

5.000.000

09/03/2022

655618.080322.225333.2 be Tung. Nhan ung ho Chu Tang tu hoc

100.000

11/03/2022

578584.110322.080416.con xin cung duong quy Ngo Chan Tu

 

200.000

 

21/03/2022

910334.210322.142128.Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai NGO CHAN TU

200.000

22/03/2022

970309.220322.201855.Tran Cong Minh cung duong chu tang

500.000

Tin tức liên quan