Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2020

Cập nhật: 14/04/2020
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 03/2020

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/03/2020

Diệu Phước

TP HCM

100.000

11/03/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2020

Nhuận Nhiên

TP HCM

100.000

05/03/2020

Trần Mang Trung

Nước ngoài

200 USD

08/03/2020

Bùi Thị Thủy

TP HCM

100.000

13/03/2020

Le Văn Sang

TP HCM

93.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/29/2020

253178.290320.153439.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot ung ho Quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu T3 2020

201.000

 

03/21/2020

MBVCB369061745.GDPT LIEN LY-DUONG HOA LY-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

03/16/2020

Sender:79303003.DD:160320.SHGD:10002987.BO:THANG YEN DAO.THANH TAM CUNG DUONG QUY UMTT 500.000 QUY TANG TAI 500.000 HUN PHUOC XD TOA NHA DA NANG 500.000

1.000.000

03/11/2020

123652.110320.104211.ung ho Quy dao tao Tang tai chua Hoang Phap

500.000

03/11/2020

123434.110320.104012.ung ho Quy hoc bong Uom Mam Tri Tue chua Hoang Phap

500.000

03/08/2020

MBVCB358569536.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

2.000.000

03/05/2020

613917.050320.201736.PHAT TAM UNG HO QUY HOC BONG VA AN TONG KINH SACH

1.000.000

03/03/2020

MBVCB354378157.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

03/28/2020

IBVCB.2803200696163001.NGUYEN DANG MINH HIEN.Uom Mam Tri Tue

200.000

03/16/2020

IBVCB.1603200121101001.LE THI MAI LAN.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

500.000

03/13/2020

272699.130320.185513.NGUYEN THI THU HIEN- CD-UMTT

100.000

Tin tức liên quan