Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2022

Cập nhật: 16/02/2022
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2022

 

 DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 01/2022

   TIỀN MẶT

     ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/01/2022

Nguyễn Thị Mị

TP HCM

500.000

06/01/2022

Liên Nhã

TP HCM

500.000

15/01/2022

Trần Tôn Foundation

Nước ngoài

200 USD

16/01/2022

Lê Thị Kim Chi

TP HCM

500.000

16/01/2022

Tạ Thái Phong + Đình Phong + Thiên Minh

TP HCM

43.750.000

19/01/2022

Trịnh Thị Định

Long An

500.000

19/01/2022

Phật Tử

TP HCM

200.000

20/01/2022

Gd Diệu Đức

TP HCM

100.000

22/01/2022

Phật Tử

TP HCM

1.200.000

30/01/2022

Ngọc Trân

TP HCM

500.000

31/01/2022

Kim Ngân

TP HCM

500.000

 

          QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

11/01/2022

Gd Nguyễn Hồng Thắng

Nước ngoài

50.000.000

11/01/2022

Thích Diệu Minh

Hà Nội

50.000.000

12/01/2022

Phật Tử

TP HCM

500.000

15/01/2022

Tôn Thất Bá

Nước ngoài

200 USD

16/01/2022

Tạ Thái Phong + Đình Phong + Thiên Minh

TP HCM

43.750.000

30/01/2022

Bùi Văn Thinh

TP HCM

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/01/2022

125130.010122.065744.CON CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI.CON CAM ON THAY.DUONG THI VAN AN-010122-06:57:43 125130

1.000.000

01/01/2022

MBVCB.1620222137.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

02/01/2022

133828.020122.100934.Cung duong Quy Tang Tai

500.000

05/01/2022

664257.050122.160246.Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

 

06/01/2022

IBVCB.1632603571.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Jan 22..CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

101.000

08/01/2022

MBVCB.1637077176.GDPT NGO MINH HAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

2.000.000

08/01/2022

160113.080122.133235.MoMoT01272279909T19638338523T970436Tung ho quy dao tao Tang tai ngo chan tu

100.000

12/01/2022

693123.120122.073607.BACH THAY GD CON CUNG KINH CUNG DUONG QUY TANG TAI-120122-07:36:24 693123

3.000.000

14/01/2022

938455.140122.152733.Cung duong tang tai

500.000

19/01/2022

MBVCB.1670522680.HO THI THANH TAM UNG HO QUY UOM MAM TRI TUE.CT tu 0161001646065 HO THI THANH TAM

 

1.500.000

24/01/2022

271184.240122.170501.IBFT ung ho quy UMTT va Tang tai

200.000

01/01/2022

958908.010122.185310.be Tran Lam Thuc Linh pd Dieu Phung uh quy dao tao Tang tai NCT

200.000

03/01/2022

293652.030122.115704.Con xin thanh kinh cung duong Chu Tang va hoi huong cung duong muoi phuong Tang. Con xin tri an cong duc Thay Tru Tri va Chu Tang da het long vi Phat Phap. vi chung sinh. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat.

2.000.000

07/01/2022

SHGD:10000576.DD:220107.BO:LUONG THI TUYEN.Remark:QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE

 

300.000

07/01/2022

MBVCB.1636654530.quy dao tao tang tai ngo chan tu.

250.000

08/01/2022

MBVCB.1638850583.DANG NGUYEN TRA MY Ung ho quy hoc bong UMTT.CT tu 0401001463596 DANG NGUYEN TRA MY

500.000

10/01/2022

472947.100122.201013.cung duong ctrinh UMTT va Quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

11/01/2022

661221.110122.212538.Be Phuc An va co Lieu cung duong uom mam tri tue

400.000

17/01/2022

 

MBVCB.1664499505.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

500.000

20/01/2022

312700.200122.201158.Huong Mo ung ho quy hoc bong FT22020348156173

200.000

25/01/2022

974415.250122.143336.Phat tu con la Vu Thi Thuy xin thanh tam cung duong Chu Tang Chua Hoang Phap va hoi huong cung duong muoi phuong Tang. Nguyen cau cho chan linh Bo con la Vu Van An duoc sieu sinh coi lanh. Nam Mo A Di Da Phat.

3.000.000

26/01/2022

MBVCB.1697946072.Pham Hoang Tung gop Quy dao tao tang tai ngo chan tu.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

300.000

26/01/2022

MBVCB.1697992463.Pham Hoang Phuc gop Quy dao tao tang tai ngo chan tu.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

300.000

29/01/2022

MBVCB.1715224858.Chi Diep ung ho quy den Dao Trang.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

Tin tức liên quan