Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2021

Cập nhật: 06/02/2021
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2021

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 01/2021

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2021

Hoàng Trương Cao Tùng

TP HCM

500.000

01/01/2021

Hoàng Vị Nam Phương

TP HCM

500.000

03/01/2021

Hồng Linh

Bến Tre

200.000

04/01/2021

Phật tử

TP HCM

50.000

10/01/2021

Trần Thục My

Nước ngoài

200.000

12/01/2021

Đỗ Xuân Bình

TP HCM

500.000

13/01/2021

Nguyễn Thị Thùy Linh

TP HCM

500.000

13/01/2021

Đồng Trọng Nghĩa

Vĩnh Long

500.000

17/01/2021

Phật Tử

TP HCM

575.000

17/01/2021

Nguyễn Vân Anh

TP HCM

500.000

17/01/2021

Phật Tử

TP HCM

100.000

17/01/2021

Diệu Hảo

Đồng Nai

2.000.000

17/01/2021

Phan Ngọc Anh

 

50.000

17/01/2021

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

17/01/2021

Diệu Yến

TP HCM

20.000

17/01/2021

Liên Loan

TP HCM

20.000

19/01/2021

Nguyễn Thị Sang

TP HCM

500.000

24/01/2021

Trần Tôn

Nước ngoài

200 USD

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2021

Võ Thị Thu Cẩm

TP HCM

1.000.000

03/01/2021

Hồng Linh

Bến Tre

200.000

09/01/2021

Thi Thu Vân EpTram

Nước ngoài

500 EUR

13/01/2021

Nguyễn Thị Thùy Linh

TP HCM

500.000

13/01/2021

Trương An Hòa

Bình Dương

100.000

13/01/2021

Trần Thị Thu Văn Ha

Nước ngoài

1.500 EURO

16/01/2021

Tịnh Trí

TP HCM

500.000

17/01/2021

Tịnh Minh

TP HCM

300.000

17/01/2021

Nguyễn Thị Ngoãn

Đồng Nai

600.000

17/01/2021

Nguyễn Thảo Nguyên

Đồng Nai

600.000

17/01/2021

Liên Dung

TP HCM

500.000

17/01/2021

Lê Ngọc Vân Anh

TP HCM

300.000

17/01/2021

Lê Thị Nhọc

Long An

2.750.000

17/01/2021

Phật Tử

TP HCM

100.000

19/01/2021

Nguyễn Thị Sang

TP HCM

500.000

23/01/2021

Phật Tử

TP HCM

500.000

24/01/2021

Trần Tôn

Nước ngoài

300 USD

24/01/2021

Nhuận Nhiên

TP HCM

500.000

30/01/2021

Liên Quỳnh

Bình Dương

300.000

30/01/2021

Hoa Huệ

Bình Dương

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

29/01/2021

929174.290121.092349.quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu

20.000

27/01/2021

926578.270121.102945.gui chuong trinh dao tao Tang tai

5.000.000

11/01/2021

626025.110121.123332.Ung ho quy dao tao tang tai chua Hoang Phap FT21011697612046

600.000

08/01/2021

054041.080121.211735.Nguyen Ngoc cung duong Quy dao tao Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

08/01/2021

MBVCB.930744856.GDPT NGO MINH HAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

3.000.000

06/01/2021

MBVCB.928077924.Uom mam tri tue.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

100.000

04/01/2021

IBVCB.924706439.Cung duong QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Chua Hoang Phap.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

01/01/2021

MBVCB.920631789.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

31/01/2021

051805.310121.072156.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

200.000

18/01/2021

993279.180121.073549.cung duong ctrinh UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

01/01/2021

803154.010121.160740.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

100.000

Tin tức liên quan