Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2023

Cập nhật: 05/01/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 12/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

17/12/2023

Liên Thu + Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

17/12/2023

Ngọc Quyên

Sóc Trăng

400.000

22/12/2023

Vũ Thị Hoa

Đồng Nai

500.000

29/12/2023

Lệ Thành

Tp Hcm

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/12/2023

Phat Tu Lien Nhi Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

100.000

02/12/2023

Pt Truong Th Lvn Dong Gop Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

05/12/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

05/12/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

150.000

08/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Ung Ho Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

100.000

09/12/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Gip Thi Kim Dung

100.000

09/12/2023

Kinh Gui Quy Tang Tai 50k, Quy Uom Man Tri Tue 50k. Ct Tu Duong Cam Thao

100.000

09/12/2023

Phat Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Quang Giap

500.000

10/12/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

350.000

11/12/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

12/12/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

13/12/2023

Huynh Nhat Khang Ug Ho Quy Hoc Bong

100.000

13/12/2023

Dong Gop Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Thi Hong Nhi

500.000

13/12/2023

Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Tran Thi Thuy Trang

200.000

14/12/2023

Con Xin Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Man Tri Tue

10.000

14/12/2023

Nhu Nha Cung Duong Quy Uom Mam Hoc Bong. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

14/12/2023

Cung Duong Ba La Mat Quy Uom Mam Hoc Bong. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

100.000

15/12/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

350.000

17/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Ung Ho Hoc Bong Uom Mam Tru Tue. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

200.000

18/12/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

19/12/2023

Lien Thao - Phat Tam Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

20/12/2023

Lien Thanh Dong Gop Quy Uom Mam Tri Tue

3.660.000

21/12/2023

Gdpt Lien Huyen Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Mai Thi Ngoc Huyen

200.000

21/12/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

23/12/2023

Hun Phuoc Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Tu

2.000

24/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

200.000

25/12/2023

Le Thi Hong Hanh Chuyen Khoan Ung Ho Quy Hoc Bong

500.000

25/12/2023

Dong Gop Quy Hoc Bong

500.000

27/12/2023

Ung Ho Hb Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 9988669624

100.000

27/12/2023

Mai Thi Thanh Phuong Chuyen Tien Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

29/12/2023

Phan Van My Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

31/12/2023

Cd Xay Chua Truong Phap Quy Uom Mam

2.100.000

31/12/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 12/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/12/2023

Trường An

Tp Hcm

100.000

08/12/2023

Nguyễn Thị Lan

Tp Hcm

3.000.000

16/12/2023

Nguyễn Thị Thu Hưởng

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Võ Ngọc Hoa Lan + Võ Quang Huy

Tiền Giang

500.000

17/12/2023

Dương Thị Minh Nguyệt

Tp Hcm

1.200.000

17/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Liên Thu + Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

17/12/2023

Gđ Hoàng Minh Phúc

Tp Hcm

100.000

22/12/2023

Đức Bông

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Nhất Anh

Bình Dương

500.000

22/12/2023

Diệu Nhàn

Bình Dương

200.000

23/12/2023

Nguyễn Hữu Hạp

Long An

200.000

24/12/2023

Liên Hoa + Liên Thảo

Tp Hcm

2.000.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/12/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

09/12/2023

Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

100.000

10/12/2023

Phat Tu Me Linh Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

300.000

11/12/2023

Cung Duong Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Tu Uyen

500.000

12/12/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

13/12/2023

Giang Huu Vinh Chuyen Tien Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

200.000

13/12/2023

Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Tran Thi Thuy Trang

100.000

13/12/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

14/12/2023

Nhu Nha Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

14/12/2023

Cung Duong Ba La Mat Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

100.000

17/12/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

20/12/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

21/12/2023

Tran Thi Nga Cung Duong Tang Tai. Ct Tu Tran Thi Nga

1.000.000

21/12/2023

Gdpt Lien Huyen Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Mai Thi Ngoc Huyen

200.000

26/12/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

Tin tức liên quan