Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2023

Cập nhật: 08/12/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 11/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

19/11/2023

Chúc Ngân

TP HCM

200.000

19/11/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

11/11/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Ct Tu Gip Thi Kim Dung

100.000

19/11/2023

Bao Chau Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

300.000

19/11/2023

Con Xin Cung Kinh Phat Tam Chut Tam Long Cung Duong Quy Hoc Bong

50.000

20/11/2023

Ho Tuan Hao Chuyen Ung Ho Quy Hoc Bong

500.000

20/11/2023

Huynh Nhat Khang Ung Ho Quy Hoc Bong

300.000

21/11/2023

Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

50.000

24/11/2023

Phan Van My Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

04/11/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

08/11/2023

Pham Hoang Viet Cung Duong Quy Umtt. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

14/11/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

24/11/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

24/11/2023

Cung Duong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

27.000

25/11/2023

Hue Phap Cung Duong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

83.000

30/11/2023

Hien Nguyenrosenborggata 13 Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue nam 2024

4.508.139

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 11/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/11/2023

Nguyên Văn Tuấn

TP HCM

500.000

09/11/2023

Trường An

TP HCM

100.000

17/11/2023

Trần Hà Cát Quyên

Nước ngoài

200 EURO

18/11/2023

Tâm Hòa

Lâm Đồng

500.000

18/11/2023

Võ Ngọc Hoa Lan + Võ Quang Huy

Tiền Giang

500.000

19/11/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

19/11/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

28/11/2023

Nguyễn Thị kim Khanh

TP HCM

300.000

28/11/2023

Bùi Gia Hân

TP HCM

200.000

28/11/2023

Diệu Nhàn

TP HCM

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

04/11/2023

Ngo Thi Ngoc Hao Chuyen - Cung Duong Chu Tang Truong Trung Cao Cap Phat Hoc

500.000

06/11/2023

Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai NCT. Ct Tu Dang Huu Tai

100.000

07/11/2023

Nguyen Thi Hien Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Ngoc Lien

5.000.000

13/11/2023

Gd Con Xin Cd Quy T Tai

500.000

20/11/2023

Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Dang Huu Tai

100.000

04/11/2023

Ho Quoc Luc Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

04/11/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

04/11/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

300.000

05/11/2023

Tue Han Cung Duong Tang Tai

20.000

07/11/2023

Ngo Van Hoa Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

500.000

08/11/2023

Trieu Mai Lan Cung Duong Quy Tang Tai. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

11/11/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

15/11/2023

Tue Han Cung Duong Tang Tai

20.000

22/11/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

25/11/2023

Tue Han Cung Duong Tang Tai

20.000

28/11/2023

Dieuchanh Cduongquytangtai Ngo Chan Tu

500.000

30/11/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

Tin tức liên quan