Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2023

Cập nhật: 02/11/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 10/2023

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/10/2023

Phan Van My Ung Ho Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

01/10/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

06/10/2023

Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

07/10/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

500.000

07/10/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

09/10/2023

Thanh Quang - Ung Ho Quy Hoc Bong

200.000

13/10/2023

Co Lieu Va Gd Be Phuc An Cung Duong Uom Mam Tri Tue

600.000

15/10/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

19/10/2023

Pt Dieu Hao Ung Ho Quy Uom Mam Tt. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

19/10/2023

Uh Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

22/10/2023

Gia dinh Vu Thi Thanh Huyen Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

500.000

25/10/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

28/10/2023

Nguyen Thi Thuy Duong Ung Ho Quy Hoc Bong Umtt.

100.000

31/10/2023

Gia Dinh Mai Xuan Sanh Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

100.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 10/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/10/2023

Nguyễn Hữu Nghị

TP HCM

500.000

04/10/2023

Nguyễn Thùy Hương

TP HCM

500.000

08/10/2023

Trường An

TP HCM

200.000

14/10/2023

Võ Ngọc Hoa Lan

Tiền Giang

250.000

14/10/2023

Võ Quang Huy

Tiền Giang

250.000

15/10/2023

Nguyễn Hoàng Minh + Nguyễn Thanh Hải

TP HCM

300.000

15/10/2023

Liên Thảo + Liên Ân + Tường Huệ

TP HCM

2.000.000

15/10/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

25/10/2023

PT

TP HCM

2.000.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/10/2023

Tue Han Ung Ho Tang Tai

20.000

05/10/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

07/10/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

500.000

08/10/2023

Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

150.000

08/10/2023

Tue Han Cung Duong Tang Tai

20.000

16/10/2023

Tue Han Cung Duong Tang Tai

20.000

17/10/2023

Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Dang Huu Tai

100.000

19/10/2023

Pt Dieu Hao Ung Ho Quy Tt Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

20/10/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

150.000

23/10/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

23/10/2023

Dieuchanh Cduongquytangtaingochantu

1.000.000

26/10/2023

Tue Han Cung Duong Tang Tai

20.000

26/10/2023

Kinh Gui 50k Quy Tang Tai, 50k Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Duong Cam Thao

100.000

26/10/2023

Pt Lien Ngu Phat Tam Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

1.000.000

27/10/2023

Dang Thi Huong. Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

29/10/2023

Le Van Duong Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

200.000

31/10/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

Tin tức liên quan