Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2023

Cập nhật: 01/11/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 09/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2023

Ngọc Trân

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Chiêm Thị Phụng

Sóc Trăng

200.000

05/09/2023

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

200.000

10/09/2023

Lê Song Tuệ Hân

Tp Hcm

200.000

14/09/2023

Pt

 

500.000

17/09/2023

Nguyễn Thị Dung

Tp Hcm

500.000

17/09/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/09/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

01/09/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

05/09/2023

Con Gui Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

05/09/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Umtt. Ct Tu Dang Huu Tai

100.000

05/09/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

50.000

07/09/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

14/09/2023

Phan Van My Ung Ho Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

14/09/2023

Trieu Mai Lan Ung Ho Quy Umtt

100.000

14/09/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Umtt. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

15/09/2023

Gip Thi Kim Dung Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

100.000

19/09/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

150.000

20/09/2023

Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Huynh Thi Hoang Yen

300.000

21/09/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

25/09/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

26/09/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue Va Quy Tang Tai. Ct Tu Duong Cam Thao

100.000

28/09/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

29/09/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

11/09/2023

Tue Han Uom Mam Tri Tue

150.000

11/09/2023

Con Xin Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 09/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/09/2023

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

200.000

06/09/2023

Ngô Đức Biển

Đắk Lắk

100.000

06/09/2023

Tấn Nhung

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Diệu Nhàn, Diệu Trang

Bình Dương

200.000

06/09/2023

Diệu Nhàn, Diệu Trang

Bình Dương

100.000

10/09/2023

Lê Song Tuệ Hân

Tp Hcm

200.000

15/09/2023

Pt

 

1.000.000

15/09/2023

Trường An

Tp Hcm

200.000

16/09/2023

Võ Ngọc Hoa Lan, Võ Quang Huy

Tiền Giang

500.000

17/09/2023

Pt

An Giang

500.000

17/09/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

23/09/2023

Võ Ngọc Vinh

Long An

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

05/09/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

14/09/2023

Ho Quoc Luc Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

20/09/2023

Tue Han Ung Ho Tang Tai

20.000

26/09/2023

Tue Han Ung Ho Tang Tai

20.000

26/09/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

29/09/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

Tin tức liên quan