Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2023

Cập nhật: 14/09/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2023

 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2023

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 08/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/08/2023

Long Toàn

Tp Hcm

1.500.000

16/08/2023

Ánh Trân+Ánh Trà

Tp Hcm

700.000

16/08/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/08/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

22/08/2023

Thiện Minh, Dieu Tuyen

Tp Hcm

2.000.000

27/08/2023

Nguyễn Thị Hà

Tp Hcm

100.000

27/08/2023

Tịnh Khánh

Tp Hcm

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

03/08/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

10/08/2023

Phan Van My Ung Ho Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

16/08/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Gip Thi Kim Dung

100.000

16/08/2023

Gdpt Thien Phuoc Gui Quy Hb Uom Mam Tri Tue

1.000.000

24/08/2023

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue; 500.000 Cung Duong Tam Bao

1.500.000

26/08/2023

Gia Dinh Phat Tu Ben Uc (Tracey Nguyen) Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Lu Huynh Lan

1.000.000

01/08/2023

Uom Mam Tri Tue

200.000

11/08/2023

Trieu Mai Lan Ung Ho Quy Umtt

100.000

13/08/2023

Con Xin Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

02/08/2023

Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

1.000.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 08/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2023

Nguyễn Thị Tha

Bình Dương

2.000.000

10/08/2023

Trường An

Tp Hcm

100.000

15/08/2023

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tp Hcm

100.000

16/08/2023

Pt Huệ Sơn

Tp Hcm

2.000.000

20/08/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

20/08/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

20/08/2023

Hồ Thị Tàm

Tp Hcm

1.000.000

20/08/2023

Võ Ngọc Hoa Lan

Tiền Giang

250.000

20/08/2023

Võ Quang Huy

Tiền Giang

250.000

20/08/2023

Liên Châu

Tp Hcm

500.000

22/08/2023

Ngọc Thường

Bình Dương

500.000

27/08/2023

Nhóm Tiểu Linh Đăng

Tp Hcm

3.000.000

27/08/2023

Gđ Hoàng Anh Tuấn

Tp Hcm

200.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Nhất Anh

Bình Dương

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

07/08/2023

Đào tạo Tăng Tài

2.000.000

22/08/2023

Nguyen Thi Thanh Binh Ung Ho 2 Quy Hoc Bong

200.000

26/08/2023

Gia Dinh Phat Tu Ben Uc (Cau Tu Hien) Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Lu Huynh Lan

1.000.000

05/08/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

250.000

08/08/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

08/08/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

11/08/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

100.000

11/08/2023

Ho Quoc Luc Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

100.000

12/08/2023

Ung Ho Quy Umtt Va Cung Duong Quy Tang Tai

400.000

Tin tức liên quan