Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2024

Cập nhật: 07/07/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 06/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/06/2024

Diệu Ngữ

TP HCM

100.000

09/06/2024

Đỗ Thị Loan

TP HCM

1.000.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

04/06/2024

Con Xin Chan Thanh Cung Duong Den Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

04/06/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

05/06/2024

Be Truong An 320.2 Go Dau. Tp.HCM Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

100.000

06/06/2024

Gdpt Ngo Minh Hai-Quy Uom Mam Tri Tue. Ct tu Le Xuan Ly Hong

500.000

06/06/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

5.000

06/06/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

06/06/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

13/06/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

16/06/2024

Con Xin Duoc Thanh Tam Cung Duong Den Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

18/06/2024

Co Lieu Va Be Phuc An Cung Duong Uom Mam Tri Tue

400.000

20/06/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

26/06/2024

Con xin duoc thanh tam cung duong den quy hoc bong Uom Mam Tri Tue. Ct tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

27/06/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

27/06/2024

Ung Ho Hb Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 9988669624

100.000

28/06/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

10.000

29/06/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

10.000

29/06/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

07/06/2024

Ngo Vien Phuc - Con Xin Dong Gop Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Truong Minh Tri

2.000.000

07/06/2024

Ung Ho Quy Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

09/06/2024

Bui Thi Xuan Tham Ck Uh Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

09/06/2024

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue A. Ct Tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

09/06/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

5.000

09/06/2024

Cty Parcelperform - Gop Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Truong Minh Tri

10.000.000

10/06/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy Uom Mam Tri Tue T6/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

10/06/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

5.000

11/06/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

5.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 06/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

Không

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

06/06/2024

Con Xin Cung Duong Quy NCT Va Quy Uom Mam

200.000

06/06/2024

Cung Duong Hoc Bong Tang Ni

50.000

06/06/2024

Gdpt Ngo Minh Hai - Cd Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct tu Le Xuan Ly Hong

500.000

06/06/2024

Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

50.000

06/06/2024

Hun Phuoc Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

17/06/2024

Phat Tu Kim Loc Cung Duong Quy Tang Tai

300.000

09/06/2024

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

10/06/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy DTTT Ngo C Tu T6/2024. Ct Tu Thi Thu Hong

200.000

Tin tức liên quan