Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2023

Cập nhật: 27/07/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 06/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2023

Diệu Quang, Khánh Quỳnh,
Maianh, Huutinh

 

700.000

02/06/2023

Tịnh Khánh

Tp Hcm

300.000

18/06/2023

Đỗ Thị Loan

Tp Hcm

1.500.000

20/06/2023

Hoàng Thị Ngọc

Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000.000

21/06/2023

Diệu Mỹ

Tp Hcm

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/06/2023

Tran Hoang Duc Ung Ho Hb Uom Tri Tue

200.000

08/06/2023

Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

300.000

11/06/2023

Con Xin Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

13/06/2023

Gia Dinh Mai Xuan Sanh Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

14/06/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

17/06/2023

Quy Hb Umtt

500.000

17/06/2023

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

18/06/2023

Dntm Ung Ho Quy

200.000

20/06/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai.Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

21/06/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

02/06/2023

Phan Van My Ung Ho Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

300.000

30/06/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

02/06/2023

Nguyen Tu Uyen Chuyen Tien Quy Uom Mam Tri Tue

250.000

19/06/2023

Le Thi Thu Hong Pt Dieu Hao Ung Ho Quy Uom Mam Tt T62023

200.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 06/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/06/2023

Cù Thị Lệ Mi

 

1.000.000

18/06/2023

Gđ Đỗ Thị Loan

Tp Hcm

400.000

18/06/2023

Liên Nguyệt

Tp Hcm

500.000

19/06/2023

Nguyễn Lê Thục Trinh

 

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/06/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

05/06/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai N.Chan Tu. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

14/06/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

50.000

02/06/2023

Nguyen Tu Uyen Chuyen Tien Quy Tang Tai

250.000

16/06/2023

Hue Minh Nhan Cung Duong Quy Dao Tao Tang Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Do Hien My

700.000

17/06/2023

Gd Chuc Ngo Xin Cd  Tam Bao 1 Trieu   Quy Tang Tai  500

1.500.000

19/06/2023

Ltth Dieu Hao Dong Gop Quy Dt Tang Tai Ngo C Tu T62023

200.000

19/06/2023

Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

50.000

Tin tức liên quan