Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ ĐÀO TẠO TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 05/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/05/2023

Trường An

Tp Hcm

100.000

10/05/2023

Chú Bình

Tp Hcm

1.000.000

21/05/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

21/05/2023

Võ Văn Hạn

Tiền Giang

200.000

21/05/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/05/2023

Gdpt Tinh Tai - Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu-Chua Hoang Phap Hm

1.000.000

03/05/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

50.000

13/05/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

15/05/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

17/05/2023

Cd  Quy  Tang Tai

500.000

17/05/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

19/05/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

29/05/2023

Con Kinh Gui Ung Ho Quy Tang Tai 100k, Quy Umtt 100k. Ct Tu Duong Cam Thao

200.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 05/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/05/2023

Ngọc Trân

Tp Hcm

500.000

19/05/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/05/2023

Hoc Vien Khoa Tltt So 148,149-Cung Duong Quy Hoc Bong. Ct Tu Bui Tung Lam

1.000.000

02/05/2023

Bui Tung Lam Hoc Vien Khoa Tltt 148,149- Hoc Bong.

1.000.000

02/05/2023

Con Xin Cung Duong Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

100.000

02/05/2023

Tran Hoang Duc Ung Ho Hb Uom Tri Tue.

200.000

03/05/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

17/05/2023

Trieu Mai Lan Ung Ho Quy Umtt.

100.000

18/05/2023

Bui Thi Uyen Chuyen Khoan Con Xin Cong Duc Quy Uom Mam Tri Tue A

100.000

20/05/2023

Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Dang Quang Dai

200.000

22/05/2023

De Tu Tran Nguyet Minh Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

100.000

23/05/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

28/05/2023

Lien Yen Ung Ho Uom Mam Tri Tue, Ttnct. Ct Tu Huynh Thi Hoang Yen

300.000

31/05/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

06/05/2023

Phan Van My Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

300.000

07/05/2023

Be Nguyen Hoang Gia Han Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

300.000

07/05/2023

Nguyen Thi Thuy Duong Ung Ho Quy Umtt

100.000

10/05/2023

Kinh Gui Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Duong Cam Thao

100.000

11/05/2023

Nguyen Thi Truc Dao Dong Gop Hoc Bong Uom Mam Tri Tue 2023. Con Biet On Rat Nhieu Hoc Bong 2017 Da Giup Con Thuc Hien Uoc Mo

3.600.000

Tin tức liên quan