Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2024

Cập nhật: 01/06/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 04/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/09/2024

Diệu Ngữ

TP HCM

100.000

27/04/2024

Nguyễn Hồng

TP HCM

500.000

28/04/2024

Vũ Thị Hoa

Đồng Nai

100.000

30/04/2024

Chiêm Thị Phụng

Sóc Trăng

400.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

14/04/2024

Tue Han uom mam Tri Tue

20.000

14/04/2024

Nguyen Phong cung duong Uom Mam Tri Tue

15.000

17/04/2024

Phat tu Nhu Nha gop Quy Uom Mam Hoc bong. CT tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

18/04/2024

Vk ck Mai Xuan Sanh ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue.

200.000

19/04/2024

PNghi cung duong quy hoc bong

500.000

20/04/2024

Cung duong quy uom Mam Tri Tue

50.000

20/04/2024

Con xin cung duong den hoc bong Uom Mam Tri Tue a. CT tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

21/04/2024

Uom mam tri tue. CT tu Huynh Thi Hoang Yen

200.000

23/04/2024

Nguyen Phong uom mam tri tue

15.000

23/04/2024

Tue Han uom mam Tri Tue

20.000

27/04/2024

Con xin duoc cung duong den quy hoc bong Uom mam tri tue a. CT tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

27/04/2024

Ung ho hb uom mam tri tue. CT tu 9988669624

100.000

28/04/2024

Cung duong quy uom mam tri tue & quy tang tai. CT tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

29/04/2024

Tue Han uom mam Tri Tue

50.000

30/04/2024

Nguyen Phong cung duong Uom Mam Tri Tue

15.000

30/04/2024

Tinh Luc xin cung duong Uom Mam Tri Tue. Nam mo A Di Da Phat

50.000

05/04/2024

Nguyen Phong uom mam tri tue

15.000

06/04/2024

Tue Han uom mam Tri Tue

20.000

07/04/2024

Be Truong An 320.2 Go dau P.Tan Quy HCM Ung ho lop Uom Mam Tri Tue

100.000

07/04/2024

Nguyen Phong cung duong uom mam tri tue

15.000

10/04/2024

Pt Dieu Hao (BH-DN) gop quy Uom mam tri tue t4/2024. CT tu Le Thi Thu Hong

200.000

10/04/2024

Nguyen Phong cung duong uom mam tri tue

15.000

12/04/2024

Le Thi Phuong Dung cung duong Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

12/04/2024

Nguyen Phong cung duong Uom Mam Tri Tue

15.000

12/04/2024

De tu xin cong huong quy Uom Mam Tri Tue

300.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 04/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

14/04/2024

Võ Ngọc Hoa Lan + Võ Quang Huy

Tiền Giang

500.000

14/04/2024

Phạm Thị Xuân Mai + Ngọc Mai

An Giang

1.000.000

28/04/2024

Diệu Nhàn

Bình Dương

200.000

28/04/2024

Diệu Trang

Bình Dương

100.000

05/04/2024

Phạm Thị Huệ

TP HCM

5.000.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/04/2024

Mbgdpt Lien Hong - Cd Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

01/04/2024

Cung duong quy uom mam tri tue & quy tang tai. CT tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

03/04/2024

Ung ho quy UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

03/04/2024

Duong Thi Van An ck ung ho quy Dao tao Tang Tai Ngo Chan Tu

200.000

13/04/2024

Xin cd quy tang tai Ngo Chan Tu

500.000

15/04/2024

Nguyen Phong cung duong Tang Tai

15.000

16/04/2024

Nguyen Phong cung duong Tang Tai

15.000

17/04/2024

Phat tu Nhu Nha gop Quy dao tao tang tai. CT tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

19/04/2024

PNghi cung duong quy Tang tai

500.000

20/04/2024

Cung duong quy tang tai Ngo Chan Tu

50.000

21/04/2024

Dieu Phong cung duong Tang Tai

15.000

29/04/2024

Dieu Phong cung duong Tang Tai

15.000

30/04/2024

Nhom phat tu Me Linh cung duong quy Tang tai

300.000

05/04/2024

Dieu Phong cung duong Tang Tai

15.000

05/04/2024

Cung duong quy dao tao tang tai NCT. CT tu Phan Thi Nhiem

200.000

06/04/2024

Pt Nhuan Nhien cung duong Quy dao tao Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

07/04/2024

Dieu Phong cung duong Tang Tai

15.000

09/04/2024

Vo chong Khoa Thoa ung ho quy dao tao tang tai

110.000

10/04/2024

Pt Dieu Hao (BH-DN) gop quy DTTT Ngo C Tu t4/2024. CT tu Le Thi Thu Hong

200.000

12/04/2024

Dieu Phong cung duong Tang Tai

15.000

Tin tức liên quan