Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2023

Cập nhật: 05/05/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 04/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/04/2023

Trường An

Tp Hcm

200.000

05/04/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

08/04/2023

Diệu Nhàn

Bình Dương

200.000

08/04/2023

Vũ Thị Vân

Tp Hcm

1.000.000

08/04/2023

Ngộ Toàn

Tp Hcm

1.500.000

08/04/2023

Tường Thành

Bình Thuận

200.000

08/04/2023

Nguyễn Thị Khuy

Đồng Nai

30.000

08/04/2023

Như Thị Nga

Đồng Nai

1.000.000

09/04/2023

Thiện Huệ

Đồng Nai

2.000.000

12/04/2023

Pt

 

1.000.000

17/04/2023

Phật Tử

Tp Hcm

1.000.000

22/04/2023

Võ Văn Hạn

Tiền Giang

500.000

23/04/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

23/04/2023

Liên Anh

Bình Dương

500.000

23/04/2023

Liên Phương

Tiền Giang

200.000

23/04/2023

Đặng Thị Hiên

Tp Hcm

200.000

23/04/2023

Hoàng Minh Phúc

Tp Hcm

50.000

 

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/04/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

03/04/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

300.000

04/04/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

50.000

17/04/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai.Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

18/04/2023

738854.180423.210415. Cd Quy Tang  Tai  1  Cd T Bao H Phap 1

2.000.000

19/04/2023

Trieu Mai Lan Dong Gop Quy Tang Tai

100.000

20/04/2023

Ung Ho Quy Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

21/04/2023

Le Thi Thu Hong Pd Dieu Hao Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo C Tu T42023

200.000

25/04/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

28/04/2023

848675.280423.145815. Gop Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

1.500.000

28/04/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tunguyen Thi Hong Loan

200.000

10/04/2023

945404.100423.135937. Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

50.000

10/04/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

12/04/2023

Hue Minh Nhan Gop Quy Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Do Hien My

200.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 04/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

08/04/2023

My-Liên Nghiêm

Tp Hcm

300.000

08/04/2023

Tường Thành

Bình Thuận

200.000

08/04/2023

Chiêm Thị Phụng

Sóc Trăng

400.000

08/04/2023

Đặng Văn Thiện

An Giang

50.000

10/04/2023

Lê Thị Tuyết Mai-Thị Tuyết

Tp Hcm

10.000.000

13/04/2023

Phan Thị Hoài Diễm

Tp Hcm

100.000

15/04/2023

Gđ Ánh Trân

Tp Hcm

500.000

20/04/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

23/04/2023

Hoàng Minh +Thanh Hải

+ Đình Vấn +Hữu Phúc

Tp Hcm

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/04/2023

Tran Hoang Duc Ung Ho Hb Uom Tri Tue.

200.000

03/04/2023

Kinh Nho Thay Chuyen Giup Con Vao Quy Uom Mam Tri Tue A Con Chan Thanh Cam On

500.000

04/04/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

17/04/2023

991655.160423.225309. Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue Adidaphat

200.000

19/04/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Umtt

100.000

21/04/2023

Le Thi Thu Hong Pd Dieu Hao Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue T4/2023

200.000

23/04/2023

Vo Huynh Nhu Chuyen Khoan Quy Hoc  Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

23/04/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Chua Hoang Phap

300.000

28/04/2023

839888.280423.145519. Gop Quy Uom Mam Tri Tue

1.500.000

Tin tức liên quan