Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2024

Cập nhật: 06/04/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 03/2024

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/03/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

01/03/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

01/03/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Duc Anh

20.000

09/03/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

10/03/2024

Nguyen Nhat Nam Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

300.000

11/03/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

14/03/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

22/03/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

27/03/2024

Ung Ho Hb Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 9988669624

100.000

28/03/2024

Nguyen Thi Thuy Duong Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Thi Thuy Duong

100.000

30/03/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

31/03/2024

Nguyen Thi Minh Thu Chuyen Quy Hoc Bong

500.000

08/03/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Quy Hoc Bong

100.000

11/03/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy Uom Mam Tri Tue T3/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

18/03/2024

Be Truong An 320.2 Go Dau.P.Tanquy.Hcm Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

100.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 03/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

09/03/2024

Võ Ngọc Hoa Lan

Tiền Giang

250.000

09/03/2024

Võ Quang Huy

Tiền Giang

250.000

10/03/2024

Hoàng Minh Nhận

TP HCM

20.000

10/03/2024

Hoàng Minh Phúc

 

20.000

27/03/2024

Vũ Quy

Hải Dương

500.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/03/2024

Cung Dang Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Duc Anh

20.000

05/03/2024

Phat Tu Diem Phuc Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

400.000

05/03/2024

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

08/03/2024

Tinh Tue Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

100.000

09/03/2024

Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

09/03/2024

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Nguyen Quoc Dai Truong An

100.000

10/03/2024

Nguyen Nhat Ky Anh Ung Ho Quy Hoc Bong Tang Tai Ngo Chan Tu

500.000

10/03/2024

Gia Dinh Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

100.000

03/03/2024

Chuyen Khoan Cung Duong Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Tu Uyen

500.000

14/03/2024

Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

50.000

18/03/2024

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

60.000

06/03/2024

Xin Cd Tam Bao 1 Trieu; Quy K.Hoc NCTu 500

1.500.000

08/03/2024

Gdpt Tinh Tai-Cd Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

11/03/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy Dttt Ngo C Tu T3/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

Tin tức liên quan