Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2024

Cập nhật: 06/03/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 02/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/02/2024

Nguyễn Thị Hồng Anh

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Tịnh Khánh

TP HCM

200.000

11/02/2024

GĐ Đỗ Xuân Bình

TP HCM

500.000

12/02/2024

Pt

TP HCM

650.000

13/02/2024

Lê Thị Lanh

TP HCM

1.000.000

15/02/2024

Ngọc Trân

TP HCM

500.000

16/02/2024

Hoàng Thị Nga

TP HCM

100.000

17/02/2024

Huỳnh Thị Ngọc Sinh

TP HCM

2.000.000

17/02/2024

Cô Hạnh

TP HCM

2.000.000

17/02/2024

Chúc Thượng

TP HCM

1.000.000

21/02/2024

Gđ Đinh Ngọc Thiện

TP HCM

500.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/02/2024

Phan Thanh Thuy Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

300.000

01/02/2024

My Tam Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

300.000

01/02/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

15/02/2024

Tri Hieu Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

15/02/2024

Pt Lien Phat Ung Ho Quy Hb Uom Mam Tri Tue

100.000

16/02/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy Uom Mam Tri Tue T2/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

16/02/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

400.000

21/02/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Hoc Bong. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

21/02/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

22/02/2024

La Thi Trang Chuyen Tien Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

23/02/2024

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

24/02/2024

Tq-Cung Duong Tam Bao 500.000 Va Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue 500.000

1.000.000

24/02/2024

Pt Truong Th Le Van Nhung Xin Dong Gop Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

300.000

25/02/2024

Con Xin Dong Gop Chuong Trinh Hoang Phap Den Gioi Tre

2.000.000

26/02/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

27/02/2024

Ung Ho Hb Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 9988669…

100.000

27/02/2024

Dang Cong Dong Ung Ho Quy Umtt

5.000.000

27/02/2024

Nguyen Thi Thien Ung Ho Quy Umtt

5.000.000

03/02/2024

Pham Dong Hung Ung Ho Quy Hoc Bong Umtt. Ct Tu Nguyen Thi Thuy Van

3.000.000

03/02/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

10/02/2024

Phan Van My Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

12/02/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 02/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/02/2024

Pt

TP HCM

2.000.000

11/02/2024

Nguyễn Thị Phượng

TP HCM

610.000

11/02/2024

Nguyên Ngọc

TP HCM

200.000

15/02/2024

Diệu Lý

Long An

200.000

18/02/2024

Nguyễn Thị Ngọc Ánh + Nguyễn Thị Trúc Lệ

Long An

200.000

18/02/2024

Tạ Thái Thanh

TP HCM

75.000.000

23/02/2024

Huệ Sơn

TP HCM

2.000.000

23/02/2024

Phật Tử

TP HCM

500.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

15/02/2024

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Nguyen Quoc Dai Truong An

100.000

16/02/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy Dttt Ngo C Tu T2/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

21/02/2024

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu Phan Thi Kim Duyen

200.000

22/02/2024

La Thi Trang Chuyen Tien Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

200.000

24/02/2024

Pt Hong Huong Anh Tuyet Xin Dong Gop Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

300.000

24/02/2024

Gia Dinh Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

100.000

26/02/2024

Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Tran Thi Thien

300.000

29/02/2024

Tran Thi My Hanh Chuyen Tien Dong Gop Quy Dao Tao Tang Tai. Ct Tu Tran Thi My Hanh

100.000

05/02/2024

Lien Chi Xin Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

100.000

09/02/2024

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

Tin tức liên quan