Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2023

Cập nhật: 08/03/2023
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2023

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ THÁNG 02/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Nguyễn Nhật Nam

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Nguyễn Nhật Kỳ Anh

Tp Hcm

200.000

14/02/2023

Thái Hồng Tân

Nước Ngoài

500.000

20/02/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/02/2023

Nguyễn Thị Tiến

Tp Hcm

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

12/02/2023

Bui Thi Uyen Chuyen Khoan Con Xin Cong Duc Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

18/02/2023

Cao Thanh Nhat Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue 2023

300.000

02/02/2023

Tran Hoang Duc Ung Ho Hb Uom Tri Tue.

200.000

08/02/2023

Tin Nguyen Xin Cd Quy Hoc Hong Uom Mam Tri Tue

100.000

08/02/2023

648011.080223.202359. Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai

400.000

11/02/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue (An Danh). Ct Tu 0111000319196 Tran Huu Nghi

3.000.000

13/02/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

17/02/2023

484281.170223.194731. Da Con Kinh Dong Gop Vao Quy Uom Mam Tri Tue

1.000.000

19/02/2023

243020.190223.092023. Con Duyen Xin Dong Gop Uom Mam Tri Tue

100.000

20/02/2023

Pham Hoang Phuc Cung Duong Quy Umtt. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

28/02/2023

Ung Ho Quy Hoc Bong. Ct Tu 1021782785 Dang Quang Dai

200.000

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ ĐÀO TẠO TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ THÁNG 02/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/02/2023

Lê Thị Phượng

Nước Ngoài

2.500.000

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tp Hcm

500.000

25/02/2023

Võ Văn Hạn

Tiền Giang

500.000

26/02/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

400.000

26/02/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

26/02/2023

Nguyễn Hoàng Minh

Tp Hcm

300.000

26/02/2023

Trường An

Tp Hcm

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/02/2023

630552.010223.100811. Phat Tu Mien Tan Yen Bac Giang Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

11/02/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

20/02/2023

826282.200223.165553. Xin Cd Quy Tang Tai

1.000.000

21/02/2023

876932.210223.145113. Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

100.000

07/02/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu 0411000615221 Phan Thi Nhiem

200.000

13/02/2023

Trieu Mai Lan Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

20/02/2023

Pham Hoang Tung Cung Duong Quy Tang Tai. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

Tin tức liên quan