Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2024

Cập nhật: 19/02/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 01/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2024

Ngọc Trâu

TP HCM

500.000

13/01/2024

Đồng Trọng Nhân

TP HCM

500.000

14/01/2024

Phật Tử

Bình Dương

200.000

14/01/2024

Chúc Quyên + Chúc Điền

TP HCM

3.500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

13/01/2024

Lam Viet Tho Ct Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

15/01/2024

Pt Dieu Hao Dong Gop Quy Uom Mam Tt T1/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

15/01/2024

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

15/01/2024

Phuong Kieu Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

17/01/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

18/01/2024

Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

200.000

18/01/2024

Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Huynh Le Kim Cuong

300.000

18/01/2024

Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

200.000

19/01/2024

Ung Ho Lop Uom Mam Tri Tue

300.000

19/01/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

20/01/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

150.000

24/01/2024

Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

26/01/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

27/01/2024

Ung Ho Hb Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 9988669624

100.000

31/01/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Nguyen Duc Anh

20.000

03/01/2024

Pham Dong Hung Ung Ho Quy Hoc Bong UMTT. Ct Tu Nguyen Thi Thuy Van

3.000.000

03/01/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

09/01/2024

Le Huy Hoang - Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

30.000

10/01/2024

Phan Van My Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

10/01/2024

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Umtt. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

11/01/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

12/01/2024

Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

2.000.000

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 01/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/01/2024

Trường An

TP HCM

100.000

13/01/2024

Võ Ngọc Hoa Lan

Tiền Giang

250.000

13/01/2024

Võ Quang Huy

Tiền Giang

250.000

22/01/2024

Diệu Hiền

Tiền Giang

2.000.000

25/01/2024

Liên Trang

TP HCM

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/01/2024

Gdpt Tinh Tai - Cung Duong Quy ĐT Tang Tai Ngo Chan Tu.

1.000.000

14/01/2024

Cd Tam Bao, Quy T Tai NC Tu

1.000.000

15/01/2024

Pt Dieu Hao Ung Ho Quy ĐT Tang Tai Nct. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

15/01/2024

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

50.000

17/01/2024

Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

50.000

25/01/2024

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

26/01/2024

Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

500.000

27/01/2024

Ung Ho Quy Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

31/01/2024

Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Duc Anh

20.000

05/01/2024

Con Xin Thanh Kinh Ho Tri Quy Ngo Chan Tu

50.000

06/01/2024

Phat Tu Ngoc Duyen Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

500.000

09/01/2024

Le Huy Hoang - Ung Ho Quy Hoc Bong Tang Tai Ngo Chan Tu

30.000

10/01/2024

Trieu Mai Lan Cung Duong Quy Tang Tai

100.000

10/01/2024

Ho Quoc Luc Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

10/01/2024

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

Tin tức liên quan