Tin tức

Báo Cáo Thu - Chi Quỹ Học Bổng đến hết T05/2017

Cập nhật: 12/06/2017
.
 

Báo Cáo Thu - Chi Quỹ Học Bổng đến hết T05/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO QUỸ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ TỪ T01/2017 ĐẾN T05/2017

Tổng tháng 1/2017: 287.992.000 + 100USD  + 100AUD  
Tổng tháng 2/2017:  97.739.000 + 1.000 USD    
Tổng tháng 3/2017:  298.755.000      
Tổng tháng 4/2017: 266.534.000 + 400 USD    
Tổng tháng 5/2017: 128.219.000 + 50 USD    
TỔNG THU TỪ ĐẦU NĂM T01/2017 ĐẾN HẾT T05/2017: 1.079.239.000 + 1.550 USD + 100 AUD
CHI (trao học bổng lần 8 - ngày 20/04/2017): 997.050.000đ      
TỒN QUỸ CUỐI THÁNG 05/2017: 82.189.000 + 1.550 USD + 100 AUD    

Tin tức liên quan