Cấp Cô Độc Viên

Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T11/2017

Cập nhật: 14/12/2017
 

Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T11/2017

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ T11/2017

VĂN PHÒNG

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

T TIỀN

04/11/2017

Đinh Văn Gia Thành

 Hóc Môn

100.000

05/11/2017

Nguyễn Thành Minh

Hóc Môn

200.000

06/11/2017

Gđ Hồ Tuấn

 USA

5.000.000

07/11/2017

Nguyễn Trần Việt Hồng

Vĩnh Long

1.000.000

08/11/2017

Thái Thị Ba

Bình Chánh

500.000

19/11/2017

Duệ Huệ

 

20.000

19/11/2017

Diệu Thanh

 

50.000

19/11/2017

Thanh An

Hóc Môn

200.000

19/11/2017

Diệu Phượng

Gò Vấp

200.000

19/11/2017

Phạm Huỳnh Quang Huy

 

200.000

19/11/2017

Vũ Thị Kim Dung

Hóc Môn

200.000

19/11/2017

Trần Khánh Huê

Q.5

300.000

19/11/2017

Trần Bích Nghĩa

 Q.10

400.000

19/11/2017

Hồ Thị Nam

 

1.000.000

20/11/2017

Minh Bảo Hoa

 Củ Chi

100.000

20/11/2017

Liên Hằng

Q.2

200.000

20/11/2017

Nguyễn Thị Tư

 Q.7

200.000

20/11/2017

Thiện Minh + Diệu Tuyền

 Q.7

500.000

20/11/2017

Phật Tử

Bình Chánh

500.000

25/11/2017

Dương Thị Nga

Bình Dương

100.000

 

Cộng:

 

10.970.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

2/11/2017

Nguyen Thanh Du Ct Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

200.000

3/11/2017

Ibvcb.0311170819544002.Con Ung Ho Quy Uom Mam

500.000

5/11/2017

Mbvcb18738566. 500 Uom Mam Tri Tue.Ct Tu 0371000452661 Bui Thi Minh Thu

500.000

6/11/2017

Sender:48304001.Dd:061117.Shgd:10000319.Bo:Dang Thi Huong.Cung Duong Chuong Trinh  Uom Ma M Tri Tuệ

200.000

13/11/2017

Sender:79334001.Dd:131117.Shgd:10002598.Bo:Vu Thi Hanh Trang 0533564.Ung Ho Quy Hoc Bong U Om Mam Tri Tue

500.000

27/11/2017

Mbvcb21747200.Phat Tu Ha Noi Phat Tam Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue.Ct Tu 0011004168235 Nguyen Thi Thanh Huyen

500.000

28/11/2017

Sender:48304001.Dd:281117.Shgd:10001718.Bo:Dang Thi Thuc Doan.Ung Ho Quy Hoc Bong

700.000

30/11/2017

Ibvcb.3011170529223001.Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

1.000.000

 

CỘNG:

4.100.000

 

TỔNG KẾT THÁNG 11

Tồn tháng 10/2017

664.087.000

 + 3.550 USD + 200 AUD + 100 EURO

Văn phòng nhận:

  10.970.000

Tu 1 ngày Phật tử phát tâm + thùng UMTT tại VP

63.300.000

Chuyển khoản:

4.100.000

Tổng tháng 11/2017:

742.457.000

 + 3.550 USD + 200 AUD + 100 EURO

Tin tức liên quan