Cấp Cô Độc Viên

Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T10/2017

Cập nhật: 14/12/2017
 

Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T10/2017

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ T10/2017

VĂN PHÒNG

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

T TIỀN

06/10/2017

Nguyễn Thị Nghìn

Canada

250.000

08/10/2017

Hồ Huỳnh Thảo Nhiên

Hóc Môn

500.000

09/10/2017

Lê Bá Khiêm

HCM

500.000

12/10/2017

Chiếu Xuân

Bình Tân

200.000

15/10/2017

Quang Thiện + Quang Huy

 

200.000

19/10/2017

Quý Thầy

 

22.000.000

21/10/2017

Trần Liêu

Q.10

400.000

22/10/2017

Phan Huỳnh Quang Huy

Q.1

50.000

22/10/2017

Phan Huỳnh Quang Thiện

Q.1

50.000

22/10/2017

Nguyễn Minh Triết

Q.5

50.000

22/10/2017

Tuệ Sơn

Phú Nhuận

70.000

22/10/2017

Quỳnh Như

Q.8

100.000

22/10/2017

Phật Tử

 

200.000

22/10/2017

Liên Hằng

Q.2

200.000

22/10/2017

Đinh Thị Mỹ Hiệp

Đồng Nai

2.000.000

22/10/2017

GĐPT Liên Huệ

Tân Bình

2.000.000

22/10/2017

Liên Nguyên

Pháp

100Euro

27/10/2017

Đinh Văn Gia Hành

Hóc Môn

200.000

27/10/2017

Đỗ Văn Tiến+ Đỗ Phương Uyên

 

500.000

28/10/2017

Diệu Huyền

Hóc Môn

500.000

31/10/2017

Mang Trung Tran

USA

50USD

 

CỘNG:

29.470.000+ 100 EURO + 50 USD

 

CHUYỂN KHOẢN

Ngày

Mô Tả

Số Tiền

5/10/2017

Sender:48304001.Dd:051017.Shgd:10003655.Bo:Dang Thi Huong.

200.000

6/10/2017

Sender:79201001.Dd:061017.Shgd:10000364.Bo:Nguyen Hoang Anh.

500.000

9/10/2017

Nguyen Thi Minh Thu

1.500.000

26/10/2017

Le Thi Gian

700.000

31/10/2017

Sender:79334001.Dd:311017.Shgd:10003235.Bo:Vu Thi Hanh Trang 0533564.

500.000

11/10/2017

Ibvcb.1010170290501001.

500.000

11/10/2017

Ibvcb.1110170847646001.

2.000.000

 

 

5.900.000

 

TỔNG KẾT THÁNG 10/2017

Tồn tháng 09/2017

533.617.000

 + 3.500 USD + 200 AUD

Văn phòng nhận:

    29.470.000

 + 100 EURO + 50 USD

Tu 1 ngày Phật tử phát tâm + thùng UMTT tại VP

95.100.000

 

Chuyển khoản:

5.900.000

 

Tổng tháng 10/2017:

664.087.000

+ 3.550 USD + 200 AUD + 100 EURO

Tin tức liên quan