Cấp Cô Độc Viên

Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T04/2018

Cập nhật: 19/05/2018
.
 

Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T04/2018

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ ƯƠM MẦM T4/2018

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN

2/4/2018

Phật tử

Q.3

200.000

4/4/2018

Nguyễn Minh Hóa

Hóc Môn

200.000

7/4/2018

Nguyễn Thị Tươi

 

2.000.000

8/4/2018

Tịnh Nguyễn

 

320.000

8/4/2018

Liên Hồng

Vĩnh Phúc

500.000

9/4/2018

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

18/04/2018

Thanh An

Hóc Môn

200.000

20/04/2018

Bùi Thị Nghiêm

Tân Bình

500.000

22/04/2018

Phạm Huỳnh Quang Huy

 

50.000

22/04/2018

Phạm Huỳnh Quang Thiện

 

50.000

22/04/2018

Huỳnh Kim Phương

 

50.000

22/04/2018

Nguyễn Minh Triết

 

50.000

22/04/2018

Diệu Lưu

Gò Vấp

50.000

22/04/2018

Liên Duyên

Gò Vấp

50.000

22/04/2018

Huỳnh Thị Băng Tuyền

Q.1

500.000

22/04/2018

Hoa Đạo+Pháp Đức

Q.10

1.300.000

22/04/2018

Từ Thị Xuân

Đồng Nai

3.000.000

25/04/2018

Nguyễn Thị Lan

Vũng Tàu

200.000

29/04/2018

Liên Nguyễn

Pháp

100 (EUR)

30/04/2018

Nguyễn Thị Hoàng Dung

Q.11

500.000

 

CỘNG

10.020.000Đ + 100 EURO

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

27/04/2018

Ibvcb.2704180031487001.Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue - Chua Hoang Phap - Phat Tu Duc Tri &Amp; Quang Hue

200.000

26/04/2018

Sender:92204012.Dd:260418.Shgd:12005993.Bo:Nguyen Thi Tuyet Suong.Quy Uom Mam Tri Tue. Tk Tai Cn Tphcm

12.000.000

26/04/2018

Sender:01202021.Dd:260418.Shgd:10002755.Bo:Le Thi Nu.Uom Mam Tri Tue

500.000

11/4/2018

Le Kim Tuan (Ns. Kim Tuan) Ung Ho Quy Khuyen Hoc Uom Mam Tri Tue Gd Tien Mat

200.000

6/4/2018

Sender:48304001.Dd:060418.Shgd:10001415.Bo:Dang Thi Huong.Cung Duong Quyí Ngo Chan Tuí Va Ctrinhí Uom Mam Tt

400.000

4/4/2018

Ibvcb.0404180545050003.Con Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

1.000.000

3/4/2018

Vcbvt.84977978077.Ct Tu 0251001708511.Pham Xuan Chien Sang 0071000886404.Nguyen Sy Cuong. 180402233759205. Vnvt20180402634347.Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

500.000

23/04/2018

Sender:79334001.Dd:230418.Shgd:10002824.Bo:Nguyen Thi Minh Chau.P. Tu Chan My Duc Gop Quy Uom Mam Tuong Lai. Dvh Co Tk Tai Nh Vcb

10.000.000

11/4/2018

Sender:79334001.Dd:110418.Shgd:10000104.Bo:Vu Thi Hanh Trang0533564.Ung Ho Quy Hoc Bong Uo M Mam Tri Tue Chua Hoang Phap (Vcb)

500.000

3/4/2018

Mbvcb42971271.Cung Duong Tam Bao 1000. Uom Mam Tri Tue 500.Ct Tu 0371000452661 Bui Thi Minh Thu

1.500.000

 

 CỘNG

26.800.000

 

TỔNG KẾT THÁNG 04/2018

Tồn tháng 03/2017

419.429.000

 + 4.055 USD + 100 EURO + 200 AUD

Văn phòng nhận:

10.020.000

 + 100 EURO

Tu 1 ngày Phật tử phát tâm

18.993.000

 

Thùng UMTT tại VP

51.940.000

 

Ve chai

2.180.000

 

Quý thầy đóng góp

2.900.000

 

Chuyển khoản:

26.800.000

 

Tổng tháng 04/2018:

532.262.000

 + 4.055 USD + 200 EURO + 200 AUD

Tin tức liên quan